Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Výtvarná soutěž Fantazie s maskou

S dnešním dnem bude ukončen sběr obrázků do soutěže Fantaziesmaskou.

Touto cestou Vám chceme poděkovat za čas a snahu se zapojením dětí. K naší radosti bude zveřejněno více jak 200 obrázků a to nás velmi těší.

Nyní začíná další důležitá část...

zveřejněno: 3.květen 2021

Informace k obnovení výuky od 3. 5.

Vážení rodiče a žáci,

podle pokynů MŠMT je umožněn návrat žáků 2. stupně do škol za určitých opatření (za uplatnění tzv. rotačního schématu) od 3. 5. 2021.

 

Rotační schéma vypadá následovně:

V sudých týdnech od 3. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

V lichých týdnech od 10. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, studenty a zaměstnance.

Testování žáků 2. stupně na přítomnosti COVID-19 se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek při vstupu do školy od 7.15 – 7.45 hodin. Přítomnost rodiče je umožněna. Testy jsou neinvazivní, odběr se týká přední části nosu, takže nemusíte mít obavy. Výtěr z nosu si žáci provedou samostatně.

Testování žáků 1. stupně na přítomnosti COVID-19 se uskuteční jednou týdně, vždy v pondělí při vstupu do školy.


Podrobnější informace o samotném antigenním testování naleznete na https://testovani.edu.cz/.


Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (je tedy nutné potvrzení).

 

Odpolední výuka bude řešena distanční formou výuky.

 

Žáci jsou ke stravování přihlášeni v daném týdnu, v případě nezájmu o oběd je nutné se odhlásit.

Žáci musí mít chirurgické roušky v celém prostoru školy, látkové roušky bez nanofiltrů jsou již nevyhovující.

Rodiče vstupují do školy pouze v nutných případech s ochranou úst.

 

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy

zveřejněno: 30.duben 2021

Informace k obnovení výuky od 12. 4.

Vážení rodiče a žáci,

podle pokynů MŠMT je umožněn návrat žáků 1. stupně za určitých opatření (za uplatnění tzv. rotačního schématu) od 12. 4. 2021.

 

Rotační schéma vypadá následovně:

V lichých týdnech od 12. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B.

V sudých týdnech od 19. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 4. A, 4. B, 5. A, 5. B...

 


zveřejněno: 7.duben 2021

Aktualizovaný termín pro vydání zápisového lístku

MŠMT stanovilo nový termín pro vydání zápisového lístku z důvodu posunutí konání termínu jednotných přijímacích zkoušek na 3. a 4. května 2021. Původní termín 6. dubna je nyní nahrazen datem 30. dubna. Zápisové lístky budou vydávány poslední dubnový týden výchovným poradcem Jindřichem Berntem. Podrobnosti budou brzy upřesněny. 
zveřejněno: 6.duben 2021

Okresní kolo chemické olympiády 57. ročník

Účasti na okresním kole předcházela domácí příprava a online test školního kola, kterého se účastnila děvčata z 9. tříd Linda Vajdáková, Anežka Šírková a Markéta Špačková...


zveřejněno: 4.duben 2021

Krajské kolo dějepisné olympiády

Dne 18. března 2021 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády...

zveřejněno: 4.duben 2021

Dopravní výchova

Vzhledem k tomu, že není možné ani vzdělávání na dětských dopravních hřištích, žáci 4. ročníku tak přichází o přípravu na závěrečné zkoušky, tzv. průkazy cyklistů. Na testy.dopravnivychova.cz  jsou pro ně, a nejen pro ně, připraveny tréninkové testy z pravidel silničního provozu, které odpovídají skladbě testů výše zmíněných závěrečných zkoušek.
zveřejněno: 4.duben 2021

A přece soutěžíme! aneb třetí místo v okrese

V pondělí 8. března 2021 se konala konverzační soutěž v anglickém jazyce...
zveřejněno: 10.březen 2021

Přihlašování do Gmailu, Google Classroom, Google Meet, na portál Umíme to

 

Přihlašování do Gmailu:

 • na počítači spusťte prohlížeč Google Chrome, zadejte stránku google.com a klikněte vpravo nahoře na Gmail 
 • v mobilním telefonu spusťte aplikaci Gmail a přihlaste se svým školním účtem (je vyžadován zámek obrazovky)
 
Přihlašování do Google Classroom (Učebna):
 • na počítači se přihlaste do Gmailu (viz návod výše)
 • klikněte na pozvánku do kurzu od vyučujícího
 • klikněte na ZAPSAT SE
 • pro vstup do učebny klikněte  na 9 teček (vpravo nahoře) a z nabídky vyberte Učebna
 
Video Ovládání Google Classroom z pohledu žáka najdete zde.
   
Návody na odevzdávání úkolů přes Google Classroom najdete zde.
   
 • do mobilního telefonu nainstalujte aplikaci Google Classroom
 • spusťte aplikaci Gmail, vyberte svůj školní účet
 • klikněte na pozvánku do kurzu od vyučujícího
 • klikněte na ZAPSAT SE
 • nebo spusťte aplikaci Google Classroom, vyberte svůj školní účet a klepněte na Zapsat se...
zveřejněno: 1.březen 2021

Certifikát Proskoly.cz

zveřejněno: 8.únor 2021

Pokyny k platbě příspěvku SRPŠ na školní rok 2020/2021


Vážení rodiče,


žádáme Vás o uhrazení příspěvku SRPŠ ve výši 100 Kč na účet SRPŠ, který byl odsouhlasen na schůzce třídních důvěrníků dne 19. 1. 2021.

 

číslo účtu: 6077755329/0800

 

variabilní symbol: rodné číslo žáka

 

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení žáka pro snazší kontrolu.

 

Ředitelství školy
zveřejněno: 8.únor 2021

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 19. ledna 2021 se konalo distanční formou okresní kolo dějepisné olympiády. Naši žáci Tina Šťastná, Martin Burkoň, Veronika Valentová obsadili 1., 6. a 8. místo a všichni postupují do krajského kola.

K. Bisová

zveřejněno: 31.leden 2021

Pololetní dárek od nakladatelství Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. poskytlo naší škole zdarma jako pololetní dárek novou MIUč+ zaměřenou na základní tvary vyjmenovaných slov.

Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

Snadno ji můžete otevřít prostřednictvím následujícího odkazu.
zveřejněno: 27.leden 2021

Výukové programy Didakta

Firma SILCOM Multimedia zpřístupnila výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi na www.didakta.cz.

PIN: TV6X

Ke spouštění výukových materiálů firma doporučuje využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash.

Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

zveřejněno: 6.listopad 2020

Přijímací zkoušky - informace

Přijímací zkoušky – informace

1) Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se podávají řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020...

 

zveřejněno: 27.říjen 2020

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zde najdete bližší informace k ošetřovnému.
zveřejněno: 23.říjen 2020

Matematická soutěž pro žáky 9. tříd

Pro žáky devátých tříd se 1. října 2020 konala matematická soutěž v lese na Pelechově...
zveřejněno: 22.říjen 2020

Fotogalerie

Fotogalerie Družina: Křišťálové tvoření pomáhá

Nadace Preciosa připravila ve spolupráci s odborem školství Libereckého kraje pro školy v našem regionu v rámci akce „Křišťálové tvoření pomáhá“ balíček s křišťálovými a skleněnými komponenty.

Začátkem měsíce dubna dostala i naše škola tento balíček, a tak si děti z MŠ a děti z IZS, které jsme v době pandemické na naší škole hlídali, mohly vytvořit originální výrobek. Od 12. dubna v této kreativní činnosti pokračovaly i děti z prvních a třetích tříd ve školní družince.

Uvědomujeme si, jak náročná dnešní situace je, a proto kreativní tvořivý balíček zpestřil čas nejen dětem, ale i nám pedagogům.

Podívejte se na originální výrobky, které se dětem moc povedly a co je hlavní, práce s křisťálovými a skleněnými komponenty nás všechny opravdu bavila.

Asi 12 obrázků, výrobků jsem poslala do soutěže, kterou nadace Preciosa vyhlásila. Jak budeme úspěšní, zjistíme začátkem května, kdy komise všechna přihlášená díla vyhodnotí.

Tak nám držte palce!

Dana Maršinská
zveřejněno: 24.duben 2021