Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Informace k obnovení výuky od 12. 4.

Vážení rodiče a žáci,

podle pokynů MŠMT je umožněn návrat žáků 1. stupně za určitých opatření (za uplatnění tzv. rotačního schématu) od 12. 4. 2021.

 

Rotační schéma vypadá následovně:

V lichých týdnech od 12. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B.

V sudých týdnech od 19. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka žáků 4. A, 4. B, 5. A, 5. B.

 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, studenty a zaměstnance. Testování žáků na přítomnosti COVID-19 se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek při vstupu do školy. Přítomnost rodiče je umožněna. Testování bude probíhat „LEPU“ testy. Testy jsou neinvazivní, odběr se týká přední části nosu, takže nemusíte mít obavy. Výtěr z nosu si žáci provedou samostatně nebo s pomocí rodiče.

Pro podrobnější informace o samotném antigenním testování doporučujeme zhlédnout video.

Další informace naleznete zde.

 

MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).


Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (je tedy nutné potvrzení).

 

Školní stravování je zajištěno. Školní družina bude fungovat v obvyklém čase od 6.30 hodin do 16.00 hodin pouze pro žáky 1. - 3. tříd.

Žáci musí mít chirurgické roušky v celém prostoru školy, látkové roušky bez nanofiltrů jsou již nevyhovující.

Rodiče vstupují do školy pouze v nutných případech s ochranou úst.

 

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy

 

 

Odkazy na další informace a instruktážní video:

https://testovani.edu.cz/

http://web.zs-skolni.cz/repository/dokumenty/priloha_testovani.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

zveřejněno: 7.duben 2021

Aktualizovaný termín pro vydání zápisového lístku

MŠMT stanovilo nový termín pro vydání zápisového lístku z důvodu posunutí konání termínu jednotných přijímacích zkoušek na 3. a 4. května 2021. Původní termín 6. dubna je nyní nahrazen datem 30. dubna. Zápisové lístky budou vydávány poslední dubnový týden výchovným poradcem Jindřichem Berntem. Podrobnosti budou brzy upřesněny. 
zveřejněno: 6.duben 2021

Okresní kolo chemické olympiády 57. ročník

Účasti na okresním kole předcházela domácí příprava a online test školního kola, kterého se účastnila děvčata z 9. tříd Linda Vajdáková, Anežka Šírková a Markéta Špačková...


zveřejněno: 4.duben 2021

Krajské kolo dějepisné olympiády

Dne 18. března 2021 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády...

zveřejněno: 4.duben 2021

Dopravní výchova

Vzhledem k tomu, že není možné ani vzdělávání na dětských dopravních hřištích, žáci 4. ročníku tak přichází o přípravu na závěrečné zkoušky, tzv. průkazy cyklistů. Na testy.dopravnivychova.cz  jsou pro ně, a nejen pro ně, připraveny tréninkové testy z pravidel silničního provozu, které odpovídají skladbě testů výše zmíněných závěrečných zkoušek.
zveřejněno: 4.duben 2021

Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče ohledně zápisových lístků

Z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách vydává Ministerstvo školství Opatření obecné povahy, kterým se prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku (myšleno odevzdání ZL žákům) na 6. dubna 2021. Zápisový lístek tedy žáci dostanou nejpozději tohoto dne. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat výchovného poradce Jindřicha Bernta na adrese zc.inloks-sz@tnrebi.
zveřejněno: 10.březen 2021

A přece soutěžíme! aneb třetí místo v okrese

V pondělí 8. března 2021 se konala konverzační soutěž v anglickém jazyce...
zveřejněno: 10.březen 2021

Přihlašování do Gmailu, Google Classroom, Google Meet, na portál Umíme to

 

Přihlašování do Gmailu:

 • na počítači spusťte prohlížeč Google Chrome, zadejte stránku google.com a klikněte vpravo nahoře na Gmail 
 • v mobilním telefonu spusťte aplikaci Gmail a přihlaste se svým školním účtem (je vyžadován zámek obrazovky)
 
Přihlašování do Google Classroom (Učebna):
 • na počítači se přihlaste do Gmailu (viz návod výše)
 • klikněte na pozvánku do kurzu od vyučujícího
 • klikněte na ZAPSAT SE
 • pro vstup do učebny klikněte  na 9 teček (vpravo nahoře) a z nabídky vyberte Učebna
 
Video Ovládání Google Classroom z pohledu žáka najdete zde.
   
Návody na odevzdávání úkolů přes Google Classroom najdete zde.
   
 • do mobilního telefonu nainstalujte aplikaci Google Classroom
 • spusťte aplikaci Gmail, vyberte svůj školní účet
 • klikněte na pozvánku do kurzu od vyučujícího
 • klikněte na ZAPSAT SE
 • nebo spusťte aplikaci Google Classroom, vyberte svůj školní účet a klepněte na Zapsat se...
zveřejněno: 1.březen 2021

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zde najdete bližší informace k ošetřovnému. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
zveřejněno: 28.únor 2021

Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče a žáci,

z nařízení vlády ČR od 1. 3. 2021 bude probíhat pro všechny ročníky distanční výuka.

Odkaz na stránky MŠMT zde.

Děkujeme za pochopení.                  

Duhová škola
zveřejněno: 28.únor 2021

Certifikát Proskoly.cz

zveřejněno: 8.únor 2021

Pokyny k platbě příspěvku SRPŠ na školní rok 2020/2021


Vážení rodiče,


žádáme Vás o uhrazení příspěvku SRPŠ ve výši 100 Kč na účet SRPŠ, který byl odsouhlasen na schůzce třídních důvěrníků dne 19. 1. 2021.

 

číslo účtu: 6077755329/0800

 

variabilní symbol: rodné číslo žáka

 

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení žáka pro snazší kontrolu.

 

Ředitelství školy
zveřejněno: 8.únor 2021

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 19. ledna 2021 se konalo distanční formou okresní kolo dějepisné olympiády. Naši žáci Tina Šťastná, Martin Burkoň, Veronika Valentová obsadili 1., 6. a 8. místo a všichni postupují do krajského kola.

K. Bisová

zveřejněno: 31.leden 2021

Pololetní dárek od nakladatelství Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. poskytlo naší škole zdarma jako pololetní dárek novou MIUč+ zaměřenou na základní tvary vyjmenovaných slov.

Žáci si v ní díky ověřeným typům cvičení důkladně procvičí řadu, význam, použití či základní odůvodnění vyjmenovaných slov.

Snadno ji můžete otevřít prostřednictvím následujícího odkazu.
zveřejněno: 27.leden 2021

Výukové programy Didakta

Firma SILCOM Multimedia zpřístupnila výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi na www.didakta.cz.

PIN: TV6X

Ke spouštění výukových materiálů firma doporučuje využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash.

Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

zveřejněno: 6.listopad 2020

Přijímací zkoušky - informace

Přijímací zkoušky – informace

1) Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se podávají řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020...

 

zveřejněno: 27.říjen 2020

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zde najdete bližší informace k ošetřovnému.
zveřejněno: 23.říjen 2020

Matematická soutěž pro žáky 9. tříd

Pro žáky devátých tříd se 1. října 2020 konala matematická soutěž v lese na Pelechově...
zveřejněno: 22.říjen 2020

Fotogalerie

Fotogalerie Družina: Masopustní odpoledne

Únor je období masopustu, a tak si děti prvních tříd ve školní družince připomněly masopustní tradice a zvyky, které je dovedou až do období Velikonoc. A protože naše děti rády tvoří, vyrobily si různé karnevalové masky na obličej, které se všem moc povedly.

Masopustní karneval vyvrcholil v úterý 23. února promenádou masek, které byly krásné a nápadité. Družinou se nesla hudba a smích dětí, které soutěžily v netradičních disciplínách. Odpoledne plné soutěží, tance a zábavy jsme si všichni užili.

Nebyla nouze ani o koblížky, drobné odměny a nějaký ten pamlsek.

Dana Maršinská
zveřejněno: 28.únor 2021

Fotogalerie Družina: Dinosauři v družince

Ve dnech 8.–12. února se děti z 2. oddělení seznámily s dobou, kdy po naší planetě chodili obří tvorové, dinosauři.

Děti nejprve rozdělily dinosaury do dvou skupin, na masožravce a býložravce. Dále se naučily poznávat několik základních dinosauřích druhů a následně si vybarvily omalovánky na dané téma. Poté si každý vybral jednoho praještěra a toho pak podle předlohy namaloval.

Jak se dětem výtvory povedly, si můžete prohlédnout na doložených fotografiích.


Jakub Hlubuček
zveřejněno: 28.únor 2021

Fotogalerie Družina: Turnaj v deskových hrách

Minulý týden proběhl v 2. oddělení ŠD turnaj v deskových hrách. Děti soutěžily v Dámě, Piškvorkách a Člověče, nezlob se!

Všem zúčastněným se herní duely velice líbily. Výsledky jednotlivých her si můžete prohlédnout níže s přiloženými fotografiemi.

      

  

Turnaj v DÁMĚ

1. místo: Tadeáš Juryca

2. místo: Mikuláš Ouhrabka

3. místo: Štěpán Tér

 

Turnaj v PIŠKVORKÁCH

1. místo: Mikuláš Ouhrabka

2. místo: Štěpán Tér

3. místo: Anežka Kalužná

 

Turnaj v ČLOVĚČE, NEZLOB SE

1. místo: Tadeáš Juryca

2. místo: Jan Holub

3. místo: Gabriela Šourková

Jakub Hlubuček
zveřejněno: 28.únor 2021

Fotogalerie Škola: Procházka naší duhovou školou

Projděte se ve fotografiích naší duhovou školou od haly až pod střechu.
zveřejněno: 24.únor 2021