Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Organizační pokyny - od 30. 11.

  

Vážení rodiče,


od 30. 11. je obnovena prezenční výuka pro 1. stupeň, žáky 9. tříd a žáci 6., 7., 8. tříd se budou střídat po týdnu.

 

V lichém týdnu (30. 11. 2020) vždy nastoupí 6. A, 7. A a 8. A. V sudém týdnu (7. 12. 2020) 6. B, 7. B a 8. B. V rámci možností budou pokračovat online hodiny. Sledujte Google Kalendář a Classroom.


Při vstupu do školy je nutné použít dezinfekci a povinností je v budově školy i  během výuky nosit roušky. 

 

Školní družina je zajištěna pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Školní jídelna bude zajištěna pro všechny žáky, kteří jsou na prezenční výuce. Žáci při distanční výuce mají možnost odběru jídla do jídlonosičů od 10.45 do 11.00 hodin hlavním vchodem jídelny.


Do školy žáci 1. stupně budou vstupovat bočním vchodem od 7.40 - 8.00 hodin, žáci 2. stupně budou vstupovat hlavním vchodem od 7.40 – 8.00 hodin.


Žákům 2. stupně odpadá vzhledem k epidemiologické situaci a omezením odpolední výuka. 


Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy
zveřejněno: 25.listopad 2020

Organizační pokyny - od 18. 11.

  
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vás chceme informovat o odložení třídních schůzek a schůzky třídních důvěrníků. Pokud se situace zlepší, budeme Vás včas informovat o konání schůzek.

Od 18. 11. se vrací do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd. Školní družina je zajištěna.

Připomínáme zákonnou povinnost omlouvat děti z vynechaných online hodin do 3 kalendářních dnů od začátku absence, a to vždy vyučujícímu dané hodiny. K omlouvání využijte nejlépe e-mail vyučujícího nebo Bakaláře, kde je nutné zvolit Obecnou zprávu, aby se omluvenka dostala k vyučujícímu. Vznikají pak neomluvené hodiny, o nichž rodiče budeme informovat.

Žádáme žáky a rodiče, kteří si oběd vyzvedávají ve školní jídelně do jídlonosičů, aby si pro oběd od 18. 11. 2020 chodili zadním vchodem jídelny do 11 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy
zveřejněno: 16.listopad 2020

Mironet

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající nepředvídatelné situaci připomínáme, že zapůjčení PC a dalších služeb s tím spojených můžete řešit přes žádost o zápůjčku na
  
zveřejněno: 8.listopad 2020

Výukové programy Didakta

Firma SILCOM Multimedia zpřístupnila výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi na www.didakta.cz.

PIN: TV6X

Ke spouštění výukových materiálů firma doporučuje využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash.

Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

zveřejněno: 6.listopad 2020

Přijímací zkoušky - informace

Přijímací zkoušky – informace

1) Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole se podávají řediteli střední školy do 1. března 2021.

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020...

 

zveřejněno: 27.říjen 2020

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče, zde najdete bližší informace k ošetřovnému.
zveřejněno: 23.říjen 2020

Přihlašování do Gmailu, Google Classroom, Google Meet, na portál Umíme to a na DUMY

   
Přihlašování do Gmailu a Google Classroom (Učebna):
  • na počítači Gmail na stránce google.com v aktualizovaném prohlížeči (nejlépe Google Chrome) nebo aplikace Gmail a Google Classroom v mobilním telefonu...
zveřejněno: 22.říjen 2020

Matematická soutěž pro žáky 9. tříd

Pro žáky devátých tříd se 1. října 2020 konala matematická soutěž v lese na Pelechově...
zveřejněno: 22.říjen 2020

Fotogalerie

Fotogalerie Družina: Vánoce se blíží

Začátek adventu, který letos připadá na 29. listopad 2020, jsme si s prvňáčky zpříjemnili výrobou závěsných adventních věnečků. Děti byly moc šikovné, podívejte se.

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 30.listopad 2020

Fotogalerie Škola: Procházka naší duhovou školou

Projděte se ve fotografiích naší duhovou školou od haly až pod střechu.
zveřejněno: 15.listopad 2020

Fotogalerie Škola: Akce ČISTÁ JIZERA

V pátek 9. října 2020 se žáci pátých tříd zúčastnili již třetím rokem akce ČISTÁ JIZERA. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto naši „páťáci“ aktivně sbírali vše, co do řeky a jejího okolí nepatří, a s čím si příroda neumí sama poradit.

Odměnou pro žáky byl jistě příjemný pocit, že sami dokázali něco udělat pro své okolí a že jejich snažení nebylo zbytečné!

Dana Maršinská

zveřejněno: 15.říjen 2020

Fotogalerie Družina: Den otevřených dveří SVČ Mozaika

V úterý 6. října 2020 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili SVČ Mozaika, kde se konal Den otevřených dveří. Společně jsme si prohlédli nově zrekonstruované prostory SVČ a dílny, kde si děti mohly vyzkoušet některé činnosti ze zájmových kroužků.

Například řezbářský, včelařský, taneční, kroužek vaření a kroužek bubnování na africké bubny.

Vrcholem celé akce byl jistojistě kroužek jezdectví. Děti se potěšily pohledem na krásné koně a zároveň se na nich i projely. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu a má své kouzlo. Tato slova se jen potvrdila.

Děkujeme touto cestou všem pracovníkům z Mozaiky za krásné odpoledne a nevšední zážitky, na které budou děti jistě rády vzpomínat.

Děkujeme také paní ředitelce SVČ Jitce Šírkové za pozvání, které určitě nebylo poslední.

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 9.říjen 2020

Fotogalerie Družina: V družince se nenudíme

Děti rády soutěží, hrají si, malují a kreativně tvoří. Kliknutím na fotografie zjistíte, co všechno děláme a že „nuda“ stojí daleko za dveřmi.

Dana Maršinská
zveřejněno: 8.říjen 2020

Fotogalerie Družina: Výtvarné hrátky s oblázky

Dne 22. 9. 2020 se děti 2. oddělení vypravily k řece Jizeře za účelem sběru oblázků. Následující dny měly za úkol tyto kameny barevně ozdobit, a to buď podle předlohy nebo dle vlastní fantazie. Děti si tak vyzkoušely malbu na netradiční materiál a příjemně se u činnosti pobavily. Povedené výrobky si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Jakub Hlubuček
zveřejněno: 8.říjen 2020

Fotogalerie Družina: I zvířata mají svátek

Ani letos jsme nezapomněli na naše zvířecí kamarády. V družince si děti 1. oddělení připomněly Den hospodářských zvířat, který připadá na 2. října a Mezinárodní den zvířat, který připadá na 4. října.

Celý týden jsme si o nich povídali, hráli různé hry, malovali oblíbené zvířátko a zpívali písně na aktuální téma.

Týden jsme zakončili návštěvou zvířecí farmy na Hrubé Horce. Děti si pohladily ovečku, prohlédly si obyvatele králíkárny, pobavily nás kozy rohaté, které nakukovaly zpod ohrádky a zajímaly se o dění. Kravičky jsme viděli v dáli na louce.

A protože i zvířata jsou součástí naší planety, naše chování k nim by mělo být ohleduplné a láskyplné!

Dana Maršinská
zveřejněno: 8.říjen 2020

Fotogalerie Škola: Zpráva o pasování na čtenáře

Ve středu 23. září 2020 se třída 2. A zúčastnila v nové městské knihovně slavnostního pasování na čtenáře.

Loňský školní rok byl velmi nesnadný, zvláště pro prvňáčky. Obdivujeme řadu z nich, jak se dokázali vypořádat s nesnadnou domácí výukou. Velké díky patří rodičům, kteří dokázali děti přinutit k domácí nelehké distanční výuce.

Děti přišly o řadu sportovních soutěží v atletickém trojboji, o školní kolo v recitaci, o závěrečný školní výlet a také o pasování na čtenáře. 

Paní knihovnice Dana Hudíková byla ochotná posunout poslední akci "pasování na čtenáře" na září.

Naše třída byla pozvána do sálu nové městské knihovny, kde proběhlo slavnostní pasování dětí 2. A na čtenáře.

Každý žák a žákyně poklekli před rytířem a ten je přiložením meče na rameno slavnostně pasoval na čtenáře. Svoje pasování děti zpečetily vlastnoručním podpisem.

Paní knihovnice každému blahopřála a předala pamětní diplom, knížku od spisovatelky Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku a omalovánky. Tuto knížku děti budou děti ve škole číst na pokračování a slíbily paní knihovnici namalovat obrázky, ze kterých vytvoří leporelo.

Řada dětí se se souhlasem rodičů stala čtenáři městské knihovny a obdržela čtenářský průkaz. Některé děti odcházely z knihovny s první vypůjčenou knížkou.

 

Děkujeme paní Daně Hudíkové za nevšední zážitek z této akce a těšíme se na další setkání ve velmi pěkné městské knihovně.

Třídní učitelka 2. A: Milena Hlubučková
zveřejněno: 3.říjen 2020

Fotogalerie Škola: Zpráva o činnosti 2. A

V pátek 18. září 2020 se třídy 2. A společně se 4. A a s ještě dalšími třídami z Pelechovské školy účastnily náboru dětí do fotbalového oddílu.

Železnobrodští a jablonečtí trenéři na fotbalovém hřišti připravili řadu stanovišť, kde si děti ověřily svoje sportovní dovednosti. 

Např.: běh slalomem, přeskakování překážek, střelbu míčem na kužele, hod na cíl, skákání v pytli, apod. 

Chlapci si vyzkoušeli i samotný fotbal na velké brány.

Děkujeme organizátorům za dvě hodiny, které děti mohly strávit pohybovou aktivitou a za dárečky, které děti na závěr obdržely. Řady fotbalových příznivců se určitě rozšíří.

Třídní učitelka 2. A: Milena Hlubučková
zveřejněno: 3.říjen 2020