Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2015/16

1.    orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou

2.    turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Záskalí, Haratina

3.    práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad-duben)

4.     práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad-duben), výrobky dětí do projektu (dobrovolníci)

5.    tradiční podzimní výlet do Jirkova s opékáním uzenek

6.     vítáme první podzimní den, hry a soutěže o přírodě, řešení modelových situací v přírodě

7.     podzimní tvoření ve SVČ Mozaika, frotáž listů, tisk bramborou, podzimní vazby ze šustí aj…

8.    „Strom přátelství“ – seznamovací hry, vztahy ve společenství dětí, ruka je symbolem přátelství

9.    „O ukopnuté houbě“ – dramatizace pohádky, nevšední houba Ušatka a její kamarádky  

10.  „Ježek Bodlinka“ – netradiční zpracování příběhu, role dětí v pohádce

11.  „Mezinárodní den zvířat“ – týdenní projekt zaměřený na domácí a hospodářská zvířata, návštěva farmy

12.  „Týden knihoven“ – beseda s paní Hudíkovou na téma „Byl jednou jeden král“, výtvarné zpracování krále

13.  „Podzimní víla“ – hry s barvou a přírodninami, koláž víly, zpívánky s kytarou, jak víly tančí

14.  „Rozmanitost podzimu“ – smyslové hry s ochutnávkou ovoce a zeleniny

15.  „Zamykáme les“ – výroba podzimních klíčů a společnou hrou připravujeme les na zimu

16.  „Halloween a jiní duchové“ – hudebně dramatické činnosti, výroba lucerniček a strašidýlek

17.  „My se draků nebojíme“ – draci v pohádkách, písničkách, soutěže, hry

18.  „Dráčkování“ – výroba draků s využitím netradičního a odpadového materiálu, pouštění dráčků na Chřibech

19.  „Rytíři jsou na draka“ – týdenní projekt zaměřený na život rytířů na hradě, rytířské turnaje aj…

20.  „Kde přezimují zvířátka“ – dramatizace pohádek, jak se děti cítí ve zvířecí podobě, výtvarné hrátky

21.  „Začíná Advent“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky adventního období

22.  „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika

23.  „Dobrovolníci“ – výroba dárků klientům turnovské nemocnice, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika

24.  „Čichám, čichám čertovinu“ – plnění záludných úkolů na čertovské stezce v okolí Hrubé Horky, v cíli poklad

25.   pečení a zdobení vánočních perníčků ve školní kuchyňce

26.  „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky nejbližším

27.  „Staročeské Vánoce – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba herny, chodby

28. „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, tvořivá dílna, výroba vánočních ozdob z korálků

29.  „Výstava skleněných betlémů“ – prohlídka skleněných betlémů v Městské galerii V. Rady v Železném Brodě

30.  „Vánoční besídka pro zvířátka“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce

31.   tradiční vánoční výšlap na Kozákov

32.  „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev …)

33.  „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky, hudební ukázky

34.  „Bude zima?“ – netradiční využití a práce s odpadovým materiálem, koláže zimních strom.

35.  „Když mráz čaruje“ – kresba olejovými barvami, tisk korkem, lepení krupice, netradiční výtvarné techniky

36.  „Valentýnky“ – tvořivá dílna, výroby přáníček pro kamarády, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika

37.  „Hostina u krmítka“ – práce s odpadovým materiálem, co dáme ptáčkům do zobáčku, výroba krmítek

38.   pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, seno, suché pečivo)

39.   turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku

40.   výroba kašírovaných masopustních masek ve SVČ Mozaika

41.  „Žijeme masopustem“ – výroba škrabošek, veselých klaunů, společná výzdoba herny a chodby

42. „Zima je prima“ – netradiční zpracování vlny, kartonu, roliček, kombinovaná koláž

43.  „Masopust je tu!“ – soutěže, hry, tanec, promenáda masek, masopustní občerstvení

44.  „Pexesový král“ – velký turnaj v pexesu s různými stupni obtížnosti, vyhlášení krále, odměny, diplomy

45.  „Den s indiány“ – akce ve spolupráci se SVČ Mozaika, střílení z luku, hry s lakroskou, indiánské vaření

46.  „Předjaří“ – netradiční výtvarné hrátky, využití kombinovaných technik, koláž

47.  „Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice a zvyky, výroba závěsných velikonočních věnečků

48.  „Po stopách velikonočního zajíčka“ – dětmi oblíbená hra, plnění netradičních úkolů, v cíli si rozdělí poklad

49.  „Odemykáme les“ – děti, skřítek Jarníček a kouzelné jarní klíče probouzí les ze zimního spánku

50.  „Úraz není náhoda“ – týdenní projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů, řešení situací, výroba domečku

51.  „Planeta Země má svátek“ – úklid v okolí školy, třídění odpadového materiálu, hry a soutěže v lese

52.  „Tajemný svět čarodějnic“ – tvořivá dramatika, výroba čarodějek, plnění úkolů na čarodějnické stezce

53.  „Maminkám s láskou“ – výroba dárků a přáníček našim maminkám k jejich svátku, písně Pavla Nováka

54.  „Sport kolem nás“ – týdenní projekt zaměřený na zdravé sportování, výroba talismanů, sportovní víceboj

55.   turistické jarní výlety: Záborčí, Drábovna, Koberovy, Klokočí, Suché skály, Malá Skála

56.  „Výlet na Chlístov“ – ukázka z výcviku agility, border kolie Amy a Jeia předvedly dětem parádní kousky

57.  „Jaro v plné kráse“ – hrajeme si s jarem, netradiční výtvarné a pracovní techniky, roláž

58.  „Příroda všemi smysly“ – písničky o jaru, hry a soutěže v poznávání přírody, kvízy, tajenky, diplomy

59. „Život na louce“ – výtvarné zpracování ze života drobných živočichů, pohybové hry v lese, tématické písničky

60.  „Děti mají svátek“ – akce družin ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská, zábavné sportovní odpoledne, bohatá tombola

61. „Kdo si hraje, nezlobí“ – hudebně pohybové hry na tělo, tvořivá dramatika, výtvarné hrátky

62.  „Výlety nás baví“ – i pěší výlety do okolí Železného Brodu mají své kouzlo

63.  „Barevný týden v družince“ – každý den se nesl v jiné barvě, soutěže, hry, výtvarné zpracování barev

64.  „Mozaikyáda“ – akce ve spolupráci se SVČ Mozaika, ukázky činností, netradiční hry, tvořivé dílny

65.  „Putování do říše pohádek“ – oblíbená akce pro děti prvních a druhých tříd, 15 pohádkových postaviček     

         vítalo osmdesát dětí na pohádkové cestě v okolí Šibeňáku

66.   závěrečný turistický výlet do Jirkova s opékáním uzenek

67.   slavnostní zakončení školního roku 2015/2016, rozloučení s dětmi s přáním krásných prázdnin, odměny