Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2010/11

1. orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou (12)

2. turistické podzimní výlety: Černické skály, Jirkov - Střevelná, Jistebsko, Čížkovice, Dupanda, Besedice

3. práce v keramické dílně DDM (listopad - duben)

4. "Proměnlivost podzimu" - pracovní týden s přírodninami

5. "Mezinárodní den zvířat" - týdenní projekt, umět se vcítit do zvířecí role, tvořivá dramatika

6. "Dětství bez úrazu, úraz není náhoda" - týdenní projekt, řešení model. situací, praktické úkoly v terénu

7. "Výstava exotického ptactva" - výlet do Semil

8. "Podzimní tvoření" - týdenní projekt (ovoce, zelenina, přírodniny, houby)

9. tvořivá dramatika a listopadové hrátky

10. "Skřítek Podzimníček" - podzimní strom, talířek, skřítek aj...

11. "Výlov rybníka" - týdenní projekt

12. "Pestrá planeta" - týdenní hra, návštěva neznámých planet, pozorování souhvězdí aj...

13. "Přírodovědný tématický výlet" - Jistebsko, Čížkovice a okolí

14. "Tajný čertovský týden" - hra po stopách čerta Belzezuba v okolí Šiběňáku, poklad

15. "Advent ve ŠD" - tradice, zvyky, výroba čerovského pytlíku, výzdoba ŠD, chodby

16. "Adventní věněčky" - akce ve spolupráci s DDM Mozaika

17. "S čerty nejsou žerty" - týdenní projekt, tvořivá dílna, tvořivá dramatika

18. pečení vánočního cukroví a perníčků, zdobení

19. vánoční trhy na Bělišti - prohlídka Běliště, nákup drobných dárků

20. péče o zvěř a ptactvo v zimním období, pravidelná donáška do krmelce a závěsné koule ptákům

21. sběr kaštanů a žaludů pro myslivce

22. vánoční a novoroční strom pro zvířátka

23. "Vánoce v lese" - netradiční vánoční besídka na sněhu za Šibeňákem s překvapením

24. vánoční výstup na Kozákov

25. "Pohádková zima u Eskymáků" - týdenní projekt, výtvarné zpracování, tvořivá dramatika

26. "Zima u ptáčků" - týdenní hra zaměřená na hudebně pohybovou dramatiku

27. "Tajemství říše TSODAR " - týdenní hra

28. péče o zvěř v zimě (krmelec - seno, stopování lesní zvěře podle stop na sněhu aj...)

29. "Paní Zima" - výtvarný týden s netradičními technikami

30. "Ptáčkování" - týdenní projekt zaměřený na přezimující ptáčky, praktické ukázky, výrobky, co dáme ptáčkům do krmítka...

31. sezonní činnosti - bobování, hry na sněhu, se sněhem, soutěže

32. "Žijeme Masopustem" - výroba masek, rej a promenáda, masopustní taškařice

33. "S knížkami se kamarádím" - týdenní projekt zaměřený na výročí V. Čtvrtka (malujeme, hrajeme si, posloucháme CD, soutěžíme)

34. beseda s paní Hudíkovou nad knihami V. Čtvrtka, soutěže, výtvarné hrátky v městské knihovně

35. "Jaro ve ŠD aneb pryč s jarní únavou" - týdenní projekt, soutěže, netradiční výtvarné hrátky, techniky

36. "Červánková víla" - týdenní výtvarné zpracování projektu

37. "Miss - Missák ŠD 2011" - oblíbená soutěž dětí

38. "Měsíc knihy" - výstavka knih, soutěže, hry, kvízy aj...

39. "Žijeme jarem" - výroba květin, výtvarné zpracování, dramatika, soutěže a kvízy

40. "Týden Velikonoc" - velikonoční tvoření, tradice, hry, soutěže, "po stopách velikonočního zajíčka"

41. velikonoční jarmark na Bělišti, prohlídka a nákup drobných dárků, velikonoční dílnička, výroba kraslic

42. turistické jarní výlety: Besedice, Kalich, Malá Skála, Rotštejn, Klokočí aj...

43. čarodějnický týden - výroba čarodějek, hry a soutěže, hra "čarodějnickou stezkou"

44. "Den pro maminky" - výroba přáníček, květin, krabičky s překvapením

45. "Mezinárodní den rodiny" - týdenní projekt (nejen lidská, ale i zvířecí), vztahy, empatie

46. "Malujeme, tvoříme a hrajeme si" - výrobky z nertadičního materiálu (PET víčka a lahve, odpad. kartony, korálky aj...)

47. "Mezinárodní den ztracených dětí" - týdenní projekt zaměřený na řešení modelových situací, výroba květiny - pomněnky

48. "Oslava Dne dětí" - akce ŠD 1.ZŠ a 2.ZŠ, pohádkové postavy připravily pro děti zábavné odpoledne, odměny v tombole

49. "Lesní čarování" - týdenní projekt, soutěže, hry, kvízy, praktické úkoly v lese

50. "Dál, výš, rychleji" - soutěžíme v netradičních disciplínách (paralympiáda, soutěže zvířátek)

51. "Z pohádky do pohádky" - týdenní projekt (pohádkové postavičky v umění a kultuře, poslech hudebních ukázek, kvízy, nevšední úkoly pohádkových skřítků)

52. „Pohádkový les" pro děti 1. - 3. roč. (9 pohádkových bytostí vítalo 110 dětí do pohádkového lesa - víly, princezny, čertíci, Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, piráti, meluzíny, Jeníček a Mařenka)

53. "Výlety nás baví" - i pěší výlety do okolí mají své kouzlo (opékání buřtů v Jirkově patří k oblíbeným)

54. "Závěrečný celodenní výlet" - Malá Skála, Vranovský hřeben, Frýdštejn, Ondříkovice, Bartošova Pec

55. zábavné odpoledne spojené s hodnocením celoroční činnosti, poděkování, odměny