Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2014/2015

 

1.       orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou

2.       turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Černické skály, Besedice, Klokočské skály

3.       práce v keramické dílně DDM Mozaika (listopad-duben)

4.       práce v keramické dílně (listopad-březen) výrobky do projektu, akce DDM (dobrovolníci)

5.       „Sluníčko přátelství“ – vztahy ve společenství dětí, navazování přátelství a kamarádství

6.       „Lesní království“ – netradiční zpracování pohádek s lesními skřítky

7.       „Hrajeme si s podzimem“ – netradiční výrobky z přírodnin, podzimníčci, podzimní království

8.       „Co se děje v babím létě“ – hrajeme si s pavučinou, kam se schovali pavoučci?

9.       „Pohádkové městečko“ – výtvarná dílna, akce ve spolupráci s městskou knihovnou a paní Hudíkovou

10.   „Dětství bez úrazu“ – řešení modelových situací, umět předejít úrazům a chránit si své zdraví

11.   „Dračí slet“ – soutěž v létání draků na Chřibech

12.   „Den pro stromy“ – tvořivá dramatika, tajemství stromů a jejich kouzlo, můj strom, frotáž kůry kmenů

13.   „V lese jsme jen na návštěvě“ – hry v lese, podzimní stromy z ruky, obrazce z přírodnin

14.   „Jak se žije nevidomým?“ – smyslové a hmatové hry, sluchová cvičení, řešení modelových situací

15.   „Bramborový den v DDM“ – tvořivé dílny (loupání a strouhání brambor), výtvarné zpracování, soutěže

16.   „Kde přezimují zvířátka“ – kombinované koláže, roláže zvířátek, dramatizace pohádek

17.   „Výlov rybníka“ – týdenní projekt, dramatizace pohádky „O zlaté rybce“, role dětí v pohádce

18.   tvořivá dramatika a listopadové hrátky s přírodninami

19.   „Dobrovolník v nás“ – účast skupiny dětí na projektu „Nikdo by neměl být opuštěný“, akce DDM Mozaika

20.   „Dobrovolníci“ – výroba dárků klientům liberecké nemocnice

21.   sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř

22.   „Advent je za dveřmi“ – tradice a zvyky, příprava a těšení se na Vánoce

23.   „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci s DDM Mozaika

24.   „Možná přijde čert a Mikuláš“ – advent začíná, výroba čertovského pytlíku

25.   „Čertovskou stezkou“ – strastiplná cesta za čertem Luciferem, v cíli zasloužený poklad

26.   „Chystáme se na Vánoce“ – tvořivá dílna, dárky pro nejbližší

27.   „Staročeské Vánoce“ – tradice a zvyky, Vánoce v zemích EU, koledy, tvořivá dramatika

28.   „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, nákup drobných dárků, tvořivá dílna, výroba ozdob

29.   „Vánoční besídka pro zvířátka“ -  putování za zvířátky, donáška dobrot do krmelce, zpěv koled

30.   „Novoroční strom pro zvířátka“ – děti vyrábí závěsné řetězy s dobrotami (jablka, mrkev, chleba…)

31.   „My 3 králové jdeme k Vám“ – tradice a zvyky, tvořivá dramatika, hudebně pohybové činnosti

32.   „Příběh sněhové vločky“ – putování sněhové vločky za Sněhovou královnou, dramatizace pohádky          

33.   „Zimní radovánky dětí“ – využití sněhové nadílky, hry na sněhu, se sněhem

34.   „Zima v modrém“ – hrajeme si na zimu, kombinované výtvarné techniky, ledové květiny, zimní zpívání

35.   „Mráz a meluzína“ – hrajeme si s barvou, netradiční výtvarné techniky

36.   pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, suché pečivo, seno)

37.   turistické zimní vycházky do okolí Železného Brodu

38.   „Zima všemi smysly“ – písničky o zimě, proplétané čepičky, hry na sněhu

39.   „Rozpustilý masopust“ – výroba masek, klobouků, veselého klauna, výzdoba družiny

40.   „Masopustní karneval“ – promenáda masek, hry, soutěže, občerstvení

41.   „Zima odchází, vítáme jaro“ – vhození Morény do Jizery za zpěvu říkadel, tradice a zvyky,

42.   „Odemykáme les“ – probouzíme les kouzelným klíčem, básničky o jaru v tvořivé dramatice

43.   „Piškvorky“ – velký turnaj v deskových hrách, pravidla hry, odměny, diplomy

44.   „Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice, soutěže, výroba závěsných věnečků

45.   „Po stopách velikonočního zajíčka“ – děti plní netradiční velikonoční úkoly, v cíli na ně čeká poklad

46.   „Den Země“ – naše planeta Země má svátek, úklid v okolí školy, hry, soutěže, vědomostní kvíz

47.   „S knížkami se kamarádím“ – výstavka knih, výroba leporela, vědomostní soutěže, beseda o knihách

48.   „Čarodějnický slet“ – výroba čarodějek, soutěže, hry, čarodějnickou stezkou za pokladem

49.   turistické jarní výlety: Besedice, Kalich, Klokočí a okolí, zřícenina hradu Rotštejn, Záborčí, Drábovna …

50.   „Den rodiny“ – týdenní projet zaměřený na rodinu, výtvarné zpracování, řešení modelových situací

51.   „Dlouhá cesta na svět“ – týdenní projekt zaměřený ke Dni matek, písně Pavla Nováka, výroba dárků

52.   „Ze života drobných živočichů“ – život na louce, v lese, tématické písničky, hudebně pohybové hry  

53.   „Rozkvetlá louka plná kvítí“ – práce s odpadovým materiálem, netradiční květiny

54.   „Oslava Dne dětí – akce družin ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská, zábavné odpoledne s pohádkovými postavami a bohatou tombolou

55.   „Kdo si hraje, nezlobí“ – hudebně pohybové hry, tvořivá dramatika, výtvarné hrátky z netradičního materiálu (kartony, víčka, plastové lahve, CD obaly)

56.   „Proč se červen červená“ – projekt zaměřený na barvu léta, tvořivé dílničky, hudební dramatizace

57.   „Večerníček slaví 50 let a my s ním“ – týdenní projekt zaměřený na pohádky a oblíbené večerníčky, výroba panáčka v papírové čepici, soutěže, hry a písničky s Večerníčkem

58.   „Z pohádky do pohádky“ – soutěž o krále pohádek, kvízy, puzzle, pexesa, hudební pohádky

59.   „Putování do pohádkové říše“ – oblíbená akce pro děti prvních a druhých tříd a děti předškolního věku z MŠ Slunečná, 19 pohádkových bytostí vítalo sto dětí v pohádkové říši v okolí školy

60.   závěrečný turistický výlet k Černickým skalám a okolí

61.   slavnostní zakončení školního roku 2014/2015, rozloučení s dětmi s přáním hezkých prázdnin, odměny