Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Uzavření školy

Vážení rodiče,

z nařízení vlády je od 14. 10. 2020 škola uzavřena včetně školní družiny.

Žádáme Vás, abyste si pročetli pokyny k distanční výuce! Jsou uveřejněny na stánkách školy v příloze školního řádu.

Obědy budou odhlášeny. V případě zájmu o oběd ve školní jídelně, je třeba si oběd přihlásit a jídlo odebrat v přineseném jídlonosiči s sebou. 

Potvrzení na ošetřovné škola nevydává ani nepotvrzuje, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Podzimní prázdniny dle MŠMT jsou nově stanoveny na týden od pondělí 26. října do pátku 30. října.

  
Vedení školy
zveřejněno: 22.říjen 2020

Informace o organizaci výuky od 12. 10. do 23. 10. - 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Vážení rodiče,

v souvislosti s novými opatřeními vládních činitelů přinášíme informace o fungování školy v následujících týdnech:

V týdnu 12. – 16. 10. probíhá výuka distančně v třídách 6. A, 7. A, 8. A, 9. A. Sledujte prosím Bakaláře a dohlédněte na to, ať žáci sledují i své účty vytvořené školou (ve tvaru zc.inloks-sz.icaz@inemjirp.onemji). Obědy budou od 12. do 16. 10. odhlášeny, zájemci se musí přihlásit jednotlivě. Oběd lze vyzvednout a odnést si v jídlonosiči do 11 hodin.

Pokyny k distanční výuce vychází z přílohy školního řádu, který je uveřejněn na stránkách školy.

V týdnu od 19. 10. – 23. 10. bude probíhat výuka prezenčně podle rozvrhu.

Na závěr Vás chceme požádat, ať dětem připomenete a zdůrazníte účel nošení roušek. Všímáme si, že někteří žáci tráví přestávky se zcela sundanou rouškou (aniž by jedli či pili). V současné době je toto opatření to nejmenší, co můžeme pro ochranu ostatních udělat.

Podzimní prázdniny dle MŠMT jsou nově stanoveny na týden od pondělí 26. října do pátku 30. října.

 

S pozdravem

Vedení školy
zveřejněno: 9.říjen 2020

Informace o organizaci výuky od 12. 10. do 23. 10. - 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Vážení rodiče,

v souvislosti s novými opatřeními vládních činitelů přinášíme informace o fungování školy v následujících týdnech:

V týdnu od 12. 10. – 16. 10. bude ve třídách 6. B, 7. B, 8. B a 9. B probíhat výuka prezenčně podle rozvrhu.

V týdnu 19. – 23. 10. probíhá výuka v těchto třídách distančně. Sledujte prosím Bakaláře a dohlédněte na to, ať žáci sledují i své účty vytvořené školou (ve tvaru zc.inloks-sz.icaz@inemjirp.onemji). Obědy budou od 19. -23. 10. odhlášeny, zájemci se musí přihlásit jednotlivě. Oběd lze vyzvednout a odnést si v jídlonosiči do 11 hodin.

Pokyny k distanční výuce vychází z přílohy školního řádu, který je uveřejněn na stránkách školy.

Na závěr Vás chceme požádat, ať dětem připomenete a zdůrazníte účel nošení roušek. Všímáme si, že někteří žáci tráví přestávky se zcela sundanou rouškou (aniž by jedli či pili). V současné době je toto opatření to nejmenší, co můžeme pro ochranu ostatních udělat.

Podzimní prázdniny dle MŠMT jsou nově stanoveny na týden od pondělí 26. října do pátku 30. října.

 

S pozdravem

Vedení školy
zveřejněno: 9.říjen 2020

Pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče, dle aktuální situace se na pátek 25. září 2020 nevyhlašuje ředitelské volno...
zveřejněno: 23.září 2020

Fotogalerie Družina: Setkání s vílou Jizerýnou

V pátek 11. září 2020 jsme s dětmi navštívili Městskou knihovnu v Železném Brodě a přijali pozvání Mgr. Dany Hudíkové na pořad Lenky Hřibové ke Skleněnému městečku „O víle Jizerýně a korálkách.“ Děti se zaposlouchaly do příběhu víly Jizerýny a jejich trampotách, v dílničkách si vyrobily malé lodičky s vlaječkou a vlajky zdobené frotážovou technikou na dané téma.

Děkujeme za krásné odpoledne, dětem se akce moc líbila a budeme se těšit na další setkání.

Dana Maršinská, Jakub Hlubuček

zveřejněno: 18.září 2020

Fotogalerie Družina: Hrajeme si s korálky

Skleněné městečko, které se konalo minulý týden v našem městě, nás inspirovalo ke kreativním činnostem a hrátkám se skleněnými korálky.

Podívejte se na následující fotografie.

Dana Maršinská
zveřejněno: 18.září 2020

Fotogalerie Družina: Vítáme prvňáčky

Prázdniny utekly jako voda a je tady opět škola. V novém školním roce 2020/2021 vítáme v družince nové kamarády a spolužáky, malé prvňáčky. Přejeme všem dětem, aby se zde cítily dobře a aby každý den zažily něco nového a hezkého.

Dana Maršinská, Jakub Hlubuček a Monika Vajsová
zveřejněno: 16.září 2020

Fotogalerie Škola: Naši prvňáčci

1. září 2020 jsme slavnostně uvítali v naší škole 31 prvňáčků. S panem ředitelem Zdeňkem Kučerou je uvítal pan místostarosta Mgr. Ivan Mališ, který dětem společně s paní Ludmilou Noskovou za Sbor pro občanské záležitosti předal školní potřeby do 1. třídy.

Také ve vyšších ročnících bylo třídními učiteli uvítáno dalších 10 nově příchozích žáků.

Všem žákům přejeme pěkný školní rok a ať se daří!

Duhová škola
zveřejněno: 15.září 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Věnujte prosím pozornost informacím ohledně organizace začátku školního roku:

Nošení roušek ve škole není povinné.

Slavnostní uvítání proběhne 1. září 1. vyučovací hodinu, poté výuka končí.

Ve středu 2. 9. se koná výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, 3. a 4. 9. již bude zařazeno i odpolední vyučování.

 

Co se týče provozu školy, řídíme se manuálem MŠMT, který můžete nalézt zde: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Připomínáme to nejdůležitější:

Při vstupu do školy je nutné provést dezinfekci rukou (u vstupu, ve třídách, ve školní družině, ve školní jídelně a na toaletách budou dezinfekční prostředky a papírové ručníky). Dalším důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Provoz školní jídelny bude zajištěn ve zvláštním režimu, který umožňuje pobyt v tentýž čas pouze 4 třídám.

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým nárokům Vás prosíme, abyste své děti vybavili krabicí papírových kapesníků.

Velice Vám děkujeme za pomoc.


S přáním hezkého dne

Vedení školy
zveřejněno: 31.srpen 2020

Informace pro strávníky k zahájení školního roku 2020/21

Stravování ve ŠJ

 Informace pro strávníky k zahájení školního roku 2020/21

1. Školní jídelna vaří od úterý 1. 9. 2020. Obědy na tento den musí být přihlášeny během přípravného týdne (24. 8. – 31. 8. 2020) nebo nejpozději do úterý 1. 9. do 7.00 hodin ráno buď ústně nebo telefonicky – 778 429 198 nebo internetem na www.strava.cz.

Výdej obědů :          11.00 – 11.30 hodin

Od 2. 9. 2020 je stravování zajištěno pro všechny zájemce na základě přihlášky ke stravování, kterou žáci obdrží v úterý ve škole a donesou ji vyplněnou a podepsanou ve středu 2. 9. 2020 do školy. Upozorňuji na to, že přihlášku ke stravování musí vyplnit každý strávník, i když se stravoval v minulém školním roce.

Přihláška je předvyplněná údaji, které jste uvedli v minulém školním roce. Prosím, zkontrolujte číslo Vašeho účtu pro platbu stravného, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Je-li něco jinak nebo údaj chybí, doplňte jej nebo opravte.

3. Informace pro rodiče prvňáčků:

Přijďte přihlásit své děti ke stravování v úterý po 8.30 do kanceláře ŠJ, kde dostanete všechny potřebné informace. Přineste si 115,- Kč na zálohu na čip na stravování.

4. Žáci 2. třídy dostanou čipy ve své třídě.

5. Vnitřní řád ŠJ, jídelníček i ostatní informace týkající se stravování jsou k nahlédnutí na internetových stránkách školy.

Hnátayová Radka, ved. ŠJ

zveřejněno: 29.srpen 2020

Začátek školního roku se blíží

Žáci a žákyně,

ve škole se již vše připravuje, abyste v úterý 1. září mohli po letních prázdninách přijít do své třídy. Zde vás přivítají vaši třídní učitelé.

Nováčci budou v hale školy do své třídy nasměrováni! Nemějte obavy!

Těšíme se na brzkou viděnou!

Duhová škola
zveřejněno: 26.srpen 2020

Prázdniny

Milí žáci a milé žákyně,

přejeme Vám krásné prázdniny plné pěkných zážitků! Děkujeme za reprezentaci naší školy při nejrůznějších soutěžích! Žákům devátých tříd přejeme, aby se jim dařilo nejen v dalším studiu.

Děkujeme i Vašim učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy za letošní nezvyklý školní rok.

Školní rok pak zahájíme i s novými žáky 1. září!


Přejeme krásné léto a hodně zdraví!

Duhová škola

zveřejněno: 27.červen 2020

Seznam pomůcek pro prvňáčky

Vážení rodiče,

školní rok začne v úterý 1. září 2020. Škola se otevírá v 7.40 hodin. V hale školy se dozvíte, kde 1. třídu najdete. Tento den bude probíhat zápis do školní družiny a do školní jídelny.Seznam pomůcek, které si připravte do 1. třídy:

AKTOVKA

LAHEV NA PITÍ

SVAČINOVÝ BOX

KLÍČENKA S KARABINKOU

PENÁL: tužka č. 2 (2 - 3 ks), guma, pastelky, nůžky, lepidlo (tyčinka), ořezávátko se zásobníkem

RUČNÍK s poutkem a podepsaný

BAČKORY též podepsané

LÁTKOVÁ TAŠKA na TV: tepláková souprava, kraťasy a tričko, boty do tělocvičny se světlou podrážkou, boty na ven, dívky - gumičku do vlasů

POTŘEBY NA VV: pracovní ubrus, zástěra nebo pracovní tričko, kelímek na vodu, sada štětců, skicák, fixy


Hezké léto s předškoláky a v září se těšíme na viděnou!

Duhová škola


zveřejněno: 27.červen 2020

Vysvědčení

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

v pátek 26. 6. 2020 se těšíme na předávání vysvědčení. Je umožněno předat vysvědčení všem od 8.00 hodin ve vaší třídě s paní učitelkou třídní nebo s panem učitelem třídním.

Příchod do školy v 7.45 hlavním vchodem. K předání vysvědčení je nutné čestné prohlášení od těch, kteří do této doby školu nenavštěvovali. Roušku s sebou.

V případě, že se nedostavíte k převzetí vysvědčení, bude uloženo v ředitelně a vydáno při nástupu do školy 1. září 2020.

29. – 30. 6. 2020 je ředitelské volno.

Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy
  
  
zveřejněno: 22.červen 2020

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

O hlavních prázdninách od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 bude školní družina UZAVŘENA.

V úterý 1. září 2020 proběhne zápis dětí (7.30 – 9.30) na modrém patře.

Ve středu 2. září 2020 bude zahájena pravidelná činnost ŠD.


Přejeme všem dětem krásné prázdniny a 1. září 2020 se těšíme na shledanou.

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 22.červen 2020

Důležité informace k dobrovolné výuce 6. - 8. tříd

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím...
zveřejněno: 1.červen 2020

Informace k možnému obnovení výuky 6. - 8. tříd

Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně základních škol...

zveřejněno: 27.květen 2020

Důležité informace k dobrovolnému nástupu žáků do školy

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím ohledně ...

zveřejněno: 5.květen 2020

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021...
zveřejněno: 27.březen 2020

Aktuální provoz školy

Škola je v provozu v době 8.00-12.00 h. Po zazvonění na kancelář školy Vám bude umožněn vstup do haly školy, kde jsou k dispozici učební materiály a tiskopis na ošetřovné kvůli omezení kontaktu s lidmi na minimum.  

zveřejněno: 26.březen 2020

Výuka jazyků online pro děti a žáky zdarma

Odkaz pro žáky a rodiče na projekt...
zveřejněno: 26.březen 2020

Výuková videa ZDARMA

Vydavatelství TAKTIK uvolnilo také E-learningové kurzy,...
zveřejněno: 26.březen 2020

Zpřístupnění portálu Didakta

Vážení rodiče a žáci,
firma SILCOM Multimedia, s.r.o. umožnila přístup…
 
zveřejněno: 24.březen 2020

Fotogalerie Družina: Hrajeme si s pohádkou

Kdo by neznal příběh od J. Čapka „Jak si pejsek s kočičkou upekli k svátku dort“. Děti z 1. oddělení se nechaly inspirovat krásnou pohádkou a „upekly“ si svůj dort. Následující fotografie vám poodhalí víc, podívejte se.

Dana Maršinská

zveřejněno: 21.březen 2020

Fotogalerie Družina: Brody v Brodě

Děti se zúčastnily výstavy fotografií Brodů: Českého, Havlíčkova, Uherského, Vyššího a hlavně Železného. Také si prohlédly historické fotoaparáty. V galerii Vlastimila Rady nechyběla dobrá nálada a děti si dle svého uvážení vyrobily nějaký dárek pro své maminky.

Petra Balatková
zveřejněno: 21.březen 2020

Odkazy na webové stránky

Zde najdete odkazy na webové stránky, na kterých si můžete procvičovat učivo...
zveřejněno: 17.březen 2020

Uzavření školy

Vážení rodiče,

opatřením Ministerstva zdravotnictví jsme nuceni uzavřít školu, družinu i...

zveřejněno: 12.březen 2020

Informace pro rodiče - ošetřovné

Potvrzení žádosti o ošetřovné bude škola vydávat od pondělí 16. 3. 2020 v hale školy od 8.00 - 12.00 hodin. Po zazvonění na kancelář školy Vám bude umožněn vstup do haly školy, kde jsou k dispozici učební materiály a tiskopis na ošetřovné.
V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat...
zveřejněno: 12.březen 2020

Fotogalerie Družina: Masopustní odpoledne ve SVČ Mozaika

V pátek 28. února jsme s dětmi prožili ve SVČ Mozaika veselé masopustní odpoledne plné her a soutěží. Děti si vyzkoušely tance v rytmu, bubnovaly na etno bubínky a zjistily, že skupinové hraní není vůbec jednoduché, o to víc ale nádherné. V další dílně si děti vybarvily masopustní škrabošky, v týmové soutěži si vyzkoušely provléknout provázek oblečením. U této soutěže jsme se dost nasmáli, protože to nebylo vůbec jednoduché.  Nakonec si děti samy z koblížkového těsta vyválely a upletly masopustní copánky. Po upečení copánků jsme si společně zamlsali, ač neradi, museli jsme se rozloučit.

Děkujeme paní ředitelce Jitce Šírkové a všem pracovníkům SVČ Mozaika za pozvání, všem dětem se akce moc líbila a my už se těšíme na další.

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček

zveřejněno: 6.březen 2020

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19)

Doporučení, které vydává krajská hygienická stanice najdete na https://www.khslbc.cz.

Další informace naleznete na stránkách zdravotnického ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence.

zveřejněno: 5.březen 2020

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. tříd proběhne

v úterý 7. dubna 2020 a ve středu 8. dubna 2020

od 14.00 – 17.00 hodin.

Těšíme se na setkání!
Duhová škola
    
Zápis je pro všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 6ti let. S sebou občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte. Dostaví se také předškoláci, kteří žádají o odklad školní docházky – nutné doručit veškeré dokumenty pro odklad!

zveřejněno: 5.březen 2020

Okresní kolo chemické olympiády

28. února 2020 proběhlo v Jablonci nad Nisou okresní kolo chemické olympiády...
zveřejněno: 3.březen 2020

Školní kolo v recitaci

V pondělí 24. února 2020 proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci...
zveřejněno: 1.březen 2020

Dějepisná olympiáda 2020

Dne 14. ledna 2020 proběhlo v Jablonci n/N na Gymnáziu U Balvanu okresní kolo dějepisné olympiády...
zveřejněno: 28.únor 2020

Fotogalerie Družina: Turnaj v pexesu

V naší družince si rádi hrajeme stolní a deskové hry, a tak jsme se rozhodli uspořádat velký turnaj v pexesu. Mezi dětmi je pexeso oblíbená stolní hra, při které se nikdo nenudí a užije se při ní spoustu zábavy a napětí. Soutěžící byli rozděleni do skupin podle věku a vybírali si z mnoha druhů oblíbených kartiček podle obtížnosti. Hraní bylo napínavé a děti si procvičily paměť, soustředěnost a pozornost. Po sečtení všech bodů ti nejlepší obdrželi diplom, sladkou odměnu a věcnou cenu. Nejvíce bodů získali Šimon Hanuš, Saša Ursta, František Cvrček, Anička Blažková, Šimon a Tomáš Musilovi, Feďa Mitrovcij, Lucie Ouhrabková, Petra Zajíčková, Aneta Voláková, Nella Velová a Eliška Jelínková.

Pochvalu samozřejmě zaslouží všichni soutěžící, kteří si odnesli diplom za účast a sladkou odměnu.

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 21.únor 2020

Matematická olympiáda 2020 - 5. a 9. ročník

Ani letos nechyběli naši žáci 5. a 9. tříd na matematické olympiádě konané koncem ledna v Jablonci nad Nisou...

zveřejněno: 16.únor 2020

Fotogalerie Škola: Červený pátek

V naší škole, jak už víte, byl školním parlamentem vyhlášen 14. 2. 2020 červeným pátkem.

Na fotografiích můžete nahlédnout na naše jednotlivé třídy, jak se začervenaly!

Přidáváme i fotografii třídy předškoláků MŠ Sluníčko, která je nyní u nás, a aniž bychom se domluvili, měla také červený den. Ale v rámci projektového týdne „ O červené Karkulce“.

Věříme, že i Vy jste měli hezký páteční den!

Duhová škola
zveřejněno: 16.únor 2020

Fotogalerie Škola: 6. A v magnetickém poli

Také žáci 6. A se po čase vydali zkoumat pole, tentokrát magnetické. Žáci si vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
Lenka Roštejnská
fotografie Petra Balatková
zveřejněno: 14.únor 2020

Fotogalerie Škola: 6. B v magnetickém poli

Po čase se zase žáci 6. B vydali zkoumat pole, tentokrát magnetické. Žáci si vyzkoušeli, co se naučili o magnetických vlastnostech. Poznávali feromagnetické látky, hledali póly a netečné pásmo magnetu, pozorovali vzájemné působení magnetů, pomocí magnetky zkoumali magnetické pole, kouzlili s magnetem, vyráběli magnet a dokonce se snažili rušit magnetické pole.
Lenka Roštejnská
fotografie Petra Balatková
zveřejněno: 14.únor 2020

Fotogalerie Družina: Keramika v družince

Od 4. listopadu 2019 pravidelně chodíme s dětmi do SVČ Mozaika na keramiku, která je moc baví. Pod vedením paní Lucie Honců tak vznikají krásné výrobky. Podívejte se.

Dana Maršinská
zveřejněno: 14.únor 2020

Fotogalerie Družina: Stopovaná s medvídkem Pú

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života jsme rádi přijali pozvání paní Dany Hudíkové, ředitelky Městské knihovny v Železném Brodě na téma Stopovaná s medvídkem Pú.

V pátek 7. února jsme se s dětmi zaposlouchali do příběhu medvídka Pú, který si pro nás připravila paní Lenka Hřibová ze semilského Semínka země. Společně jsme si prohlédli novou knihovnu, děti si vytvořily chytrý provázek a desku se stopami zvěře, razítkovaly jejich stopy do modelíny a pátraly, jak to bylo v příběhu s kolasicí a kolčavicí.

Děti tak měly možnost prožít zajímavé odpoledne a určitě si odnesly hodně dojmů a poznatků.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.   

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 14.únor 2020

Fotogalerie Družina: Lidská kostra a naše zdraví

Začátkem února jsme si s dětmi prvního oddělení povídali o kostře lidského těla. Prohlédli jsme si obrázky lidské kostry a dozvěděli se mnoho zajímavých informací na dané téma. Zábavnou a hravou formou poznaly děti stavbu našeho těla, jak vypadá, z čeho se skládá, jak se co jmenuje aj…

Své poznatky jsme si nakonec shrnuli ve vědomostní soutěži a kreativních činnostech.

V družince nám teď dělají společnost kostlivci, které jsme společně vytvořili.

Dana Maršinská

zveřejněno: 10.únor 2020

10.2.2020 provoz ve škole

Vážení rodiče,

výuka dnes 10. 2. bude zajištěna.
Je doporučeno v libereckém kraji, aby rodiče nechali děti doma.
Necháme na vašem uvážení.

Děkuji za pochopení.

Ředitelství školy  
zveřejněno: 10.únor 2020

Fotogalerie Škola: 6. A v elektrickém poli

Také žáci 6. A si při hodině fyziky vyzkoušeli, co se naučili o elektrických vlastnostech. Třeli polyethylenové a papírové proužky, ovládali dálkově plechovku, lepili brčka a balonky, rozskákali papírky, ovládali bubliny, ohýbali vodu, měřili elektrický náboj, vyráběli blesky.
Lenka Roštejnská
  
 fotografie Petra Balatková
zveřejněno: 31.leden 2020

Fotogalerie Družina: Divadelní spolek Tyl Železný Brod

V pondělí 20. ledna zavítaly děti z družinky do galerie Vlastimila Rady a zhlédly výstavu k výročí založení divadelního spolku Tyl. Je zde spousta plakátů, fotografií, kulis a záznamů z představení. Po načerpané atmosféře si děti zkusily roli nějakého herce z divadla. Je zcela možné, že se v budoucnu stanou také členy divadelního spolku.

Petra Balatková
zveřejněno: 31.leden 2020

Vysvědčení

První pololetí je za námi a vysvědčení bylo předáno...

zveřejněno: 31.leden 2020

Fotogalerie Škola: 6. B v elektrickém poli

Při jedné z hodin fyziky si žáci 6. B vyzkoušeli, co se naučili o elektrických vlastnostech. Třeli polyethylenové a papírové proužky, ovládali dálkově plechovku, lepili brčka a balonky, rozskákali papírky, ovládali bubliny, ohýbali vodu, měřili elektrický náboj, vyráběli blesky.
Lenka Roštejnská
     
fotografie Petra Balatková
zveřejněno: 31.leden 2020

Den otevřených dveří

zveřejněno: 25.leden 2020

Fotogalerie Družina: Ptáci na krmítkách

Se začátkem zimy jsme s dětmi v okolí školy pozorovali ptáčky, kteří se slétali ke krmítku a vyhledávali něco dobrého k zobu. To nás inspirovalo k většímu projektu „Ptáci na krmítkách.“ Po dva týdny jsme se snažili předat dětem co nejvíce informací o ptactvu, které u nás přezimuje a my je můžeme vídat u krmítek.

Děti si v obou odděleních vyhledávaly údaje z ornitologických atlasů, knížek a časopisů. Na výstavce si podrobně prohlédly vycpaniny ptáků a v závěru projektu si v ornitologické soutěži prověřily získané znalosti. A počínaly si velmi dobře.

Při kreativních činnostech si děti vyrobily kombinovanou koláž na aktuální téma, vybarvily si ptačí omalovánku podle fotografií aj…

Nakonec jsme s dětmi v okolí školy zavěsili lojové koule a kroužky, do krmítka nasypali slunečnice a ptačí směs. Je velmi důležité, aby si děti uvědomily, co je vhodné do krmítek dávat a co rozhodně ne!

A co říci závěrem? Doufáme, že se nám u dětí různorodými činnostmi podařilo přiblížit život ptactva v zimním období a zároveň tak posílit kladný vztah k přírodě. 

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
zveřejněno: 25.leden 2020

Atletický mítink Jablonecká hala 2020

V sobotu 18. ledna 2020 proběhl v Jablonci nad Nisou na Střelnici tradiční mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2020...
zveřejněno: 24.leden 2020