Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Škola je zapojena do projektu „Šablony v Duhové škole“,s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003964


Škola získala od Evropské unie v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) částku 1 738 819 Kč  za účelem zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Z projektu vzniknou sady digitálně učebních materiálů (DUM), které budou veřejně přístupné na stránkách: http://zeleznybrod.dum.cfme.net/Škola je dále zapojena do projektu "MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ, BEZBARIÉROVOST V ZŠ ŽELEZNÝ BROD, ŠKOLNÍ 700", s reg. č. "CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011537