Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o komisionální přezkoušení žáka
Žádost o uvolnění žáka z vyučování - zjednodušená
Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (bezinfekčnost)