Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2011/12

1. orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou

2. turistické podzimní výlety: Jirkov, Černické skály - Haratina, Záborčí - Drábovna  

3. práce v keramické dílně DDM (listopad - duben)

4. práce v keramické dílně DDM (únor - červen) výrobky do projektu – akce DDM (dobrovolníci)

5. "Skřítkové z pařezové chaloupky" - seznamují se, objevují, malují a vyrábějí

6. výstava exotického ptactva - výlet do Semil

7. "Babí léto" - hrajeme si s pavučinou, v lese mezi stromy, kam se schovali pavoučci

8. "O čem vyprávěl vítr?" - týdenní hra zaměřená na dramatizaci pohádek, výtvarné zpracování

9. "I stromy mají svůj svátek" - týdenní projekt, práce s přírodninami, praktické úkoly v lese

10. "Za pověstmi Českého Ráje" - měsíční projekt zakončený výletem (Záborčí - Drábovna)

11. "Ze života ježků" - týdenní projekt, umět se vcítit do zvířecí role, tvořivá dramatika

12. "Halloween ve ŠD" - týdenní malování dýní, strašidel, netopýrů a duchů zakončené hrou

13. "Angličtina hrou" - pravidelné výstupy Nikol Chvalinové

14. "Jak se žije nevidomým" - týdenní projekt (pocitové hry, hmatová, sluchová cvičení s úkoly)

15. tvořivá dramatika a listopadové hrátky s přírodninami

16. "Putování za čertem a Andělem" - oblíbená strastiplná cesta školními chodbami, čertovské úkoly

17. výroba svíček ze včelího vosku v DDM Mozaika

18. "Advent ve ŠD" - tradice, zvyky, výzdoba chodby a družinky, příprava a těšení se na Vánoce

19. "Adventní věnečky" - akce ve spolupráci s DDM Mozaika

20. "Vánoce, Vánoce přicházejí" - tvořivá dílna, dárky pro nejbližší, tvořivá dramatika, koledy aj.

21. vánoční trhy na Bělišti - prohlídka Běliště, nákup drobných dárků

22. vánoční výstup na Kozákov

23. "Putování za pokladem Vánoc" - vánoční hra v terénu, plnění zajímavých úkolů, v cíli poklad

24. péče o zvěř a ptactvo v zimním období, pravidelná donáška do krmelce a závěsné koule ptáčkům

25. vánoční a novoroční strom pro zvířátka

26. "My 3 králové jdeme k Vám" - týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, praktické úkoly, novoroční předsevzetí, tradice a zvyky, hudební ukázky

27. "Příběh sněhové vločky" - výtvarné zpracování, tvořivá dramatika, hry na sněhu

28. "O zamrzlém králi, Sněhová královna, Po stopách Yettiho" - hrajeme si s pohádkou

29. malujeme na sněhu - netradiční techniky se sněhem

30. "Co víme o počasí a vodě?" - pokusy s vodou, výtvarné zpracování, řešení modelových situací

31. sezónní činnosti (bobování, hry na sněhu, se sněhem, soutěže)

32. "O krále pexesa" - paměťová soutěž

33. "Těšíme se na Masopust" - výroba masek, rej a promenáda, masopustní taškařice

34. "Kniha a já" - týdenní projekt zaměřený na dramatiku, výtvarnou dílnu, besedu v knihovně

35. "Vítáme jaro" - týdenní projekt, netradiční výtvarné hrátky, společné vhození Moreny do Jizery

36. "Měsíc knihy" - výstavka knih, výroba leporel, vědomostní soutěže, hlavní hrdina vlastní knihy

37. "Miss – Missák ŠD 2012" - oblíbená soutěž dětí

38. "Týden Velikonoc" - velikonoční tvoření, tradice, soutěže, velikonoční hra s pokladem

39. velikonoční jarmark na Bělišti - prohlídka a nákup drobných dárků, dílnička, výroba kraslic

40. "Den letectví a kosmonautiky" - výtvarné zpracování s odpadovým materiálem, kartonem

41. "Dvě tváře planety Země" - netradiční výtvarné techniky, práce s pet lahvemi, víčky

42. "Duben – přírodu chránit budem" - týdenní projekt zaměřený na environmentální výchovu

43. "Den Země v pohádkovém lese" - řešení praktických úkolů v lese, hledáme skřítky, poklad

44. čarodějnický týden - výroba čarodějek, soutěže, hry, hledání  pokladu, výlet do Jirkova

45. "Besip – hravě, zdravě" - týdenní projekt zaměřený na bezpečnost, řešení modelových situací

46. "Bezpečně do školy, ze školy" - beseda s nprap. paní Dagmar Sochorovou z Jablonce nad Nisou

47. turistické jarní výlety: Besedice, Kalich, Rotštejn, Klokočí, Malá Skála aj.

48. "Den pro maminky" - výroba přáníček, květin

49. "Jedeme do Afriky" - týdenní projekt (seznámení se světadílem, výtvarné zpracování, písně)

50. "Výtvarná dílna v knihovně" - malujeme hrdiny M. Kratochvíla – Pachatelé dobrých skutků

51. "O životě drobných živočichů a hmyzu" - týdenní projekt, netradiční výtvarné techniky, soutěže

52. "Malujeme, tvoříme, hrajeme si" - výrobky z netradičních materiálů (pet-víčka, lahve, odpadové kartony)

53. "Oslava Dne dětí" - akce ŠD 1. ZŠ a 2. ZŠ, zábavné odpoledne s pohádkovými postavami, tombola

54. "Dál, výš, rychleji" - soutěžíme v netradičních disciplínách (paralympiáda, soutěže zvířátek)

55. "Za tajemstvím oceánů" - skupinové výtvarné zpracování nejen mořských živočichů

56. "Kůň - koníček" - dramatizace příběhů, výtvarné hrátky, ilustrace vybraného textu aj.

57. návštěva nemocnice v Liberci (děti z 2. odd. předávají dárky klientům na oddělení, kulturní vystoupení, zakončení půlroční činnosti dobrovolníků)

58. "Pohádkový les" pro děti 1. - 3. roč. (8 pohádkových bytostí vítalo 108 dětí do pohádkového lesa: víly, Mach a Šebestová, duchové, čarodějky, čerti, loupežníci, skřítci, Meluzíny)

59. "Výlety nás baví" - i pěší výlety do okolí mají své kouzlo (opékání buřtů v Jirkově je oblíbený)

59. "Závěrečné odpolední výlety" - Klokočí + Postojná Amerika, Vrát + Suché skály, Malá Skála

60. slavnostní zakončení školního roku 2011/2012 rozloučení s dětmi s přáním krásných prázdnin