Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2012/2013

1.    orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou
2.    turistické podzimní výlety do okolí: Černické skály, Jirkov, Horská Kamenice, Hrubá Horka
3.    práce v keramické dílně DDM Mozaika (říjen - duben)
4.    práce v keramické dílně (leden - červen) výrobky do projektu – akce DDM (dobrovolníci)
5.    "O ukopnuté a ukradené houbě" - týdenní  výtvarné zpracování netradičních pohádek o houbách
6.    "Mezinárodní den zvířat" – tvořivá dramatika, umět se vcítit do zvířecí role
7.    "Co vyprávěl datel Dalibor a pan Veveřák" – tvořivá dramatika z cyklu poznávání přírody a stromů
8.    "Světový den výživy" – týdenní projekt s ochutnávkou zdravých potravin
9.    "Ptáci a ptačí sněm" – týdenní projekt zakončený výletem do Semil na výstavu exotického ptactva
10.  "Ze života ježků" – výtvarné zpracování různých podob ježčích rodin, tvořivá dramatika
11.  "Duchové jsou mezi námi" – Halloween ve ŠD, putování za strašidýlky
12.  "Dýňování" – výroba strašidelných lucerniček z vydlabaných dýní
13.  "Výlov rybníka" – týdenní projekt
14.  "Podzimní tvoření ze šustí" – akce ve spolupráci s DDM Mozaika
15.  "Hrajeme si s podzimem" – kombinované koláže z přírodnin (draci, listí, frotáž kmenů) v přírodě
16.  "Podzim očima dětí" – výtvarné zpracování přírodnin, netradiční techniky
17.  "Medové pokušení" – přednáška p. Svobodové v DDM o včelách, jak se žije v úlu, výroba svíček z vosku
18.  "Dobrovolník v nás" – účast dětí na celoročním projektu - Nikdo by neměl být opuštěný, akce DDM
19.  "Dobrovolníci" – výroba dárků pro klienty liberecké nemocnice, příprava vánočního programu
20.  "Advent začíná" – tradice, zvyky, výzdoba družinky, výroba čertovského pytlíku, těšení se na Vánoce
21.  "Adventní věnečky" – akce ve spolupráci s DDM Mozaika
22.  "Když se čerti rojili" – besídka ve ŠD s nadílkou od čerta Belzezuba
23.  "Radujme se, veselme se" – tvořivá vánoční dílna, výroba dárků pro nejbližší, vánoční dekorace
24.  pečení vánočních perníčků, zdobení
25.  vánoční trhy na Bělišti – prohlídka Běliště, výroba vánočních ozdob, nákup drobných dárků
26.  péče o zvěř a ptactvo v zimním období, pravidelná donáška do krmelce
27.  "Štědrý den je za dveřmi" – zpěv vánočních koled, tvořivá dramatika, vánoce v jiných zemích
28.  "Vánoce v lese" – netradiční besídka pro zvířátka, donáška vánočních dobrot do krmelce
29.  tradiční vánoční výšlap na Kozákov
30.  novoroční putování ke krmelci, aneb jak si zvířátka pochutnala
31.  "Zima u tučńáků" – týdenní hra zaměřená na hudebně pohybovou dramatiku
32.  zimní sporty – sezonní činnosti (hry na sněhu, se sněhem, ježdíkování)
33.  "Hrátky v zimě" – hrajeme si na zimu, i když není sníh, tvořivá dramatika v básničkách a písničkách
34.  "Mrazík cení zuby, Sněhová královna" – hrajeme si s pohádkou, výtvarné zpracování, pohádková dramatika
35.  "Ptačí hostina" – praktické ukázky všeho, co dáme ptáčkům do krmítka, výroba závěsných koulí
36.  "Zimní radovánky dětí" – využití sněhové nadílky, koulování, ježdíkování, stavění sněhuláků aj.
37.  "At´ žije masopust" – výroba masek a škrabošek, promenáda v maskách, zábavné odpoledne
38.  "Jak se žije ledním medvědům a tučňákům" – filmové ukázky, pohádky pro děti, soutěže, kvízy
39.  "Měsíc knihy" – výstavka knih, soutěže, hry, výroba leporel
40.  "Vítáme jaro" – týdenní projekt zaměřený na výrobu jarních věnečků, květin, Morény
41.  "Veselé Velikonoce" – velikonoční tvoření, soutěže, hry, hledání pokladu velikonočního zajíčka
42.  velikonoční jarmark na Bělišti – prohlídka a nákup drobných dárků, velikonoční dílnička, výroba kraslic
43.  "Jak šlo vejce na vandr" – výtvarné zpracování pohádky, využití odpadového materiálu
44.  "Putování do království květin" – netradiční zpracování obalů od čaje při výrobě květin a jarního věnečku
45.  "Den Země" – týdenní projekt, poznáváme a chráníme naši modrou planetu, soutěže, úklid v lese
46.  "Čarodějnické řádění" – výroba čarodějek, soutěže, hry, pálení čarodějek v lomu na Pelechově
47.  "Den pro maminky" – výroba přáníček a květin pro maminky, keramiky v DDM Mozaika (srdíčka, ptáček)
48.  "Jak jsme přišli na svět" – týdenní projekt k mezinárodnímu dni rodiny, tvořivá dramatika
49.  "Dětská revue" – pořad pana Petráše z Prahy, soutěže, hry a zpěv na procvičení všech smyslů
50.  "Malujeme, tvoříme" – výrobky z netradičního materiálu (kartony, víčka, plastové lahve, CD obaly)
51.  "Kdo si hraje, nezlobí" – hudebně pohybové hry, tvořivá dramatika, výtvarné hrátky
52.  "Jaro v plné kráse" – netradiční výtvarné techniky při výtvarných činnostech
53.  "Mezinárodní den ztracených dětí" – řešení modelových situací, umět se vcítit do pocitů, výroba pomněnky
54.  turistické jarní výlety do okolí: Besedice, Kalich, Jirkov, Střevelná, Horská Kamenice, Malá Horka
55.  "Oslava Dne dětí" – akce družin ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská, zábavné odpoledne s pohádkovými postavami, bohatá tombola
56.  "Království pohádek" – týdenní projekt, beseda s paní Hudíkovou v knihovně, tvořivá dílna, soutěže, kvízy
57.  "Letem světem -  Afrika, Asie, Austrálie" – výtvarné zpracování světadílů, tvořivá dramatika
58.  "Les všemi smysly" – týdenní projekt, řešení modelových situací v lese, umět vnímat a naslouchat přírodě
59.  "Dobrovolníci" – akce ve spolupráci s DDM Mozaika, předání dárků klientům liberecké nemocnice, kulturní vystoupení
60.  Výlet do spálovského kempu – opékání uzenek v kempu společně s dětmi  ZŠ Pelechovská
61.  "Pohádkový les" – oblíbená akce pro děti 1. – 2. ročníku (11 pohádkových postav vítalo 75 dětí do pohádkového lesa: čarodějnice, víly, duchové, čerti, loupežníci, Jeníček a Mařenka, Šmoulové, Bílé trio, Křemílek a Vochomůrka, meluzíny, trpaslíci)
62.  slavnostní zakončení školního roku, zábavné odpoledne spojené s hodnocením celoroční činnosti, poděkování, odměny