Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2013/2014

 

1.     orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou

2.     turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Černické skály

3.     práce v keramické dílně DDM Mozaika (leden-květen)

4.     práce v keramické dílně (leden-květen) výrobky do projektu, akce DDM (dobrovolníci)

5.     "Klubíčko přátelství" – vztahy mezi dětmi, navazování přátelství, empatie

6.     "Lesní a houboví skřítci" – netradiční zpracování pohádek

7.     "Máme rádi zvířata" – tvořivá dramatika, umět se vcítit do zvířecí role, vycházka na farmu

8.     "Co se děje v babím létě" – hrajeme si s pavučinou, kam se schovali pavoučci?

9.     "Lichožrouti" – výtvarná dílna, akce ve spolupráci s městskou knihovnou a paní Hudíkovou

10.   "Dětství bez úrazu" – řešení modelových situací, umět předejít úrazům

11.   "Drakiáda" – soutěž v létání draků na Chřibech

12.   "Ptáčkování" – tvořivá dramatika, poslechové hry

13.   "Den stromů" – frotáž kůry kmenů, hry v lese, strom snů

14.   "Jak vidí svět nevidomí" – smyslové a hmatové hry, sluchová cvičení, řešení modelových situací

15.   "Bramboriáda" – význam brambor, výtvarné zpracování, soutěže a kvízy

16.   "Kde přezimují zvířátka" – kombinované koláže, roláže zvířátek, dramatizace pohádek

17.   "Výlov rybníka" – týdenní projekt, dramatizace pohádky „O zlaté rybce“, role dětí v pohádce

18.   tvořivá dramatika a listopadové hrátky s přírodninami

19.   "Dobrovolník v nás" – účast skupiny dětí na projektu „Nikdo by neměl být opuštěný“, akce DDM

        Mozaika

20.   "Dobrovolníci" – výroba dárků klientům liberecké nemocnice

21.   sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř

22.   "Advent ve ŠD" – tradice a zvyky, příprava a těšení se na Vánoce

23.   "Adventní závěsné věnečky" – výroba věnečků, akce ve spolupráci s DDM Mozaika

24.   "Možná přijde čert a Mikuláš" – advent začíná, výroba čertovského pytlíku

25.   "Tajný čertovský výlet" – strastiplná cesta za čertem Belzezubem, na konci opékání čertovských

        uzenek

26.   "Chystáme se na Vánoce" – tvořivá dílna, dárky pro nejbližší

27.   "Staročeské Vánoce" – tradice a zvyky, Vánoce v zemích EU, koledy, tvořivá dramatika

28.   "Vánoční trhy na Bělišti" – prohlídka Běliště, nákup drobných dárků, tvořivá dílna, výroba ozdob

29.   "Vánoční besídka pro zvířátka" - putování za zvířátky, donáška dobrot do krmelce, zpěv koled

30.   "Novoroční strom pro zvířátka" – děti vyrábí závěsné řetězy s dobrotami (jablka, mrkev, chleba …)

31.   "My 3 králové jdeme k Vám" – tradice a zvyky, tvořivá dramatika, hudebně pohybové činnosti

32.   "Zimo, pojď už mezi nás" – malované písničky, výtvarné zpracování netradiční zimy

33.   "Zima v modrém" – hrajeme si na zimu, kombinované výtvarné techniky

34.   "Zimní radovánky dětí" – využití sněhové nadílky, hry na sněhu, se sněhem

35.   "Mráz a meluzína" – hrajeme si s barvou, netradiční výtvarné techniky

36.   pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, suché pečivo, seno)

37.   "Po stopách lesní zvěře" – týdenní projekt zaměřený na myslivost, praktické úkoly nejen v lese

38.   "Žijeme olympiádou" – zimní olympiáda v SOCHI, hry, soutěže, roláž a koláž sportovců

39.   "Rozpustilý Masopustů – výroba masek, klobouků, veselého klauna, výzdoba družiny

40.   "Masopustní karneval" – promenáda masek, hry, soutěže, občerstvení

41.   "Zima odchází" – vynášení Morény do Jizery za zpěvu říkadel, tradice a zvyky

42.   "Odemykáme les" – probouzíme les kouzelným klíčem, básničky o jaru v tvořivé dramatice

43.   "Zaťukalo jaro" – výtvarné zpracování jarní tématiky, využití netradičního odpadového materiálu

44.   "Velikonoce jsou za dveřmi" – velikonoční tvoření, tradice, soutěže, výroba závěsných velikonoč.

        věnečků

45.   "Po stopách velikonočního zajíčka" – děti plní netradiční velikonoční úkoly, v cíli na ně čeká poklad

46.   "Den Země" – naše planeta Země má svátek, úklid v okolí školy, hry, soutěže, vědomostní kvíz

47.   "S knížkami se kamarádím" – výstavka knih, výroba leporela, vědomostní soutěže, beseda o knihách

48.   "Čarodějnický slet" – výroba čarodějek, soutěže, hry, čarodějnickou stezkou za pokladem

49.   turistické jarní výlety: Besedice, Kalich, Michovka, Klokočí a okolí, zřícenina hradu Rotštejn

50.   "Den rodiny" – týdenní projet zaměřený na rodinu, výtvarné zpracování, řešení modelových situací

51.   "Dlouhá cesta na svět" – týdenní projekt zaměřený ke Dni matek, písně Pavla Nováka, výroba dárků

52.   "Hrátky s přírodou" – frotáž kmene stromů, soutěže, kvízy o lese, řešení modelových situací v přírodě

53.   "Oslava Dne dětí" – akce družin ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská, zábavné odpoledne s pohádkovými

       postavami

54.   "Kočička Justýnka" – projekt zaměřený na kamarádství, slušné chování, výroba kočičky, řešení situací

55.   "Z pohádky do pohádky" – soutěž o krále pohádek, kvízy, puzzle, pexesa, malované pohádky

56.   "Pohádkový les" – oblíbená akce pro děti prvních a druhých tříd naší školy, pro děti předškolního věku

        z MŠ Slunečná, 9 pohádkových bytostí vítalo 90 dětí v pohádkovém lese

57.   závěrečný turistický výlet k Černickým skalám a okolí

58.   účast dětí na školní akademii, příprava programu, vystoupení v divadle

59.   slavnostní zakončení školního roku 2013/2014, rozloučení s dětmi s přáním hezkých prázdnin, odměny