Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2018/19

1.     orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou

2.     turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Záskalí, Haratina, Jirkov

3.     práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad-duben)

4.     podzimní tvoření ve SVČ Mozaika, frotáž listů, tisk bramborou, podzimní výrobky ze šustí aj…

5.    „Přátelství očima dětí“ – seznamovací hry, symboly kamarádství a přátelství, didaktické hry

6.    „Jablkohraní“ – zpracování jablek, vaříme čaj, sušíme křížaly, pečeme závin, zdravá svačinka z jablek

7.    „Jablkohraní na Bělišti“ – akce ve spolupráci s RC Andílek, moštování, frotáž, tisk na látku, otisky jablek

8.    „Putování za pověstmi našeho kraje“ – akce ve spolupráci s MěLK, beseda na dané téma, četba

9.    „Putování za pověstmi našeho kraje“ – výroba leporela s vodníkem, Jizerýnou, Krakonošem, čertem

10.  „Můj zvířecí kamarád“ – motivační básničky, můj dárek pro kamaráda, výroba leporela se zvířaty

11.  „Mezinárodní den zvířat“ – vycházka a prohlídka zvířecí farmy na Hrubé Horce, donáška krmení pro zvířata

12.  „Děti na startu“ – zapojení do projektu Jany Boučkové, autorkou a lektorkou cvičení s dětmi

13.  „Ze života v lese“ – beseda o ježkovi, veverce, výrobky z přírodnin, videoukázky, hry v družince

14.  „Podzim v lese“ – hry na vítr, frotáž kůry stromů, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření s přírodninami

15.  „Den stromů“ – výroba klíčů k zamykání lesa, básničky a praktické úkoly, frotáž kůry, soutěže a hry v lese

16.  „Myslíme na lesní zvěř“ – podzimní sběr žaludů a kaštanů v okolí Hrubé Horky a Jirkova

17.  „Co se děje v babím létě?“ – pozorování pavučin s pavoučkem Pájou, hry v přírodě, kresba pavučiny aj…

18.  „Týden deskových her“ – učíme se hrát stolní a deskové hry, diplomy, odměny

19.  „Hrajeme si s podzimem“ – skřítek Lesáček připravuje úkoly a kreativní činnosti v družince a v lese

20.  „Kde přezimují zvířátka“ – dramatizace pohádek, jak se děti cítí ve zvířecí podobě, výtvarné hrátky

21.  „Advent je za dveřmi“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky Adventu

22.  „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika

23.  „Každý z nás je pro někoho Andělem“ – výroba závěsných andílků, umět pomoci a pohladit, modlitba

24.  „My se čertů nebojíme“ – plnění záludných úkolů na čertovské stezce v okolí Hrubé Horky, v cíli poklad

25.  „Vánoce, vánoce přicházejí“ – zpěv a polech koled, účast na vánočním koledování

26.  „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky nejbližším

27.  „Staročeské Vánoce – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba herny, chodby

28.  „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, tvořivá dílna, výroba vánoční hvězdičkyz korálků

29.  „Výstava skleněných betlémů“ – prohlídka skleněných betlémů v Městské galerii V. Rady v Železném Brodě

30.  „Vánoce se zvířátky“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce, přání obyvatelům lesa

31.   tradiční vánoční výšlap na Kozákov

32.  „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev …)

33.  „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky, hudební ukázky

34.  „Zima, zima tu je“ – sezonní činnosti, hry se sněhem na sněhu, závody v jízdě na ježdíku, jízda zručnosti

35.  „Polární oblasti a život v nich“ – obyvatelé Antarktidy, S a J pol, ze života Eskymáků, kreativní činnosti

36.  „Mezinárodní den tuleňů, lachtanů, velryb“ – týdenní projekt, kreativní činnosti, píseň J. Nohavice

37.  „Sněhová královna“ – kreativní tvoření s odpadovým materiálem, hry, soutěže, písničky, pohádky

38.   pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, seno, suché pečivo)

39.   turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku

40.  „Ledová krása přírody“ – výtvarné zpracování, pokusy s vodou – ledové zmrazky, práce s alobalem

41.  „Ptačí krasavci z města a parků“ – tvořivá dramatika, u krmítka číhá mlsný kocour aj…

42.  „Ptačí krasavci z lesa a od vody“ – soutěže, veselé zpívání, motivační pohádky, čápi v rákosí aj…

43.  „Aprílové počasí“ – hudebně pohybové hry, řešení modelových situací, Rosnička má trampoty

44.  „Bláznivý masopust“ – výroba škrabošek, veselých klaunů, společná výzdoba herny a chodby, rej masek

45.  „Jaro ťuká na dveře“ – hrajeme si s barvou, kreativní činnosti, práce s odpadovým materiálem

46.  „Můj zvířecí hrdina“ – zapojení dětí do výtvarné soutěže, výstavka knih, zvířecí hrdina v pohádkách

47.  „Březen, měsíc knihy“ – výroba leporela, beseda v městské knihovně, soutěže, kvízy

48.  „Kniha je můj kamarád“ – didaktické hry, výstavka knížek, výroba Večerníčka, písně K. Černocha

49.  „Země má narozeniny“ – projekt ke Dni Země, ekoprogram, třídění odpadu, společná koláž, úklid v okolí

50.  „Jaro dělá pokusy“ – netradiční výtvarné hrátky, využití kombinovaných technik, koláž, první sněženky

51.  „Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice a zvyky, výroba závěsných velikonočních věnečků

52.  „Po stopách velikonočního zajíčka“ – dětmi oblíbená hra, plnění netradičních úkolů, v cíli si rozdělí poklad

53.  „Odemykáme les“ – děti, skřítek Jarníček a kouzelné jarní klíče probouzí les ze zimního spánku

54.  „Úraz není náhoda“ – týdenní projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů, řešení situací, výroba domečku

55.  „Závody všestrannosti“ – velká soutěž 6 ti čl. družstev, Děti na startu soutěží v městské hale, J. Boučková

56.  „Čarodějnický slet“ – tvořivá dramatika, výroba čarodějek, plnění úkolů na čarodějnické stezce, kvízy a hry

57.  „Nejlepší máma na světě“ – výroba dárků a přání našim maminkám, srdíčka z korálků, písničky Pavla Nováka

58.  „Hrajeme si s pohádkou“ – výtvarné zpracování pohádky, tvořivá dramatika, role dětí v pohádce

59.   turistické jarní výlety do okolí Železného Brodu

60.  „Lesní zvířata“ – projekt zaměřený na lesní ekosystém, kolektivní koláž dětí na dané téma, soutěže

61.  „Jedem do Afriky“ – celodružinový projekt, fauna a flora, dokument o Africe, obydlí domorodců, výroba afrických masek a náramků, zpěv a tanečky, práce s odpad. materiálem, společná výstava práce dětí

62.  „Příroda všemi smysly“ – písničky o jaru, hry a soutěže v poznávání přírody, kvízy, tajenky, diplomy

63.  „Život na louce“ – výtvarné zpracování ze života drobných živočichů, pohybové hry v lese, tématické písničky

64.  „Děti mají svátek“ – soutěže, hry, netradiční sportovní disciplíny, odměny

65.  „Děti na startu“ – závěrečný sportovní desetiboj s Janou Boučkovou, odměny, diplomy,

66.  „Výlety nás baví“ – pěší výlety do okolí Železného Brodu mají své kouzlo

67.  „Den rodiny“ – moje rodina, řešení modelových situací, umět se vcítit do role rodičů

68.  „Pohádkový les“ – akce pro děti prvních a druhých tříd, 13 pohádkových bytostí vítá asi 80 dětí na pohádkové cestě v okolí Šibeňáku, v cíli balíček s odměnami a diplom za účast

69.  „Mozaikyáda“ – akce ve spolupráci se SVČ Mozaika, ukázky činností, vystoupení loutkového divadla ze Zásady, tvořivé dílny     

70.   slavnostní zakončení školního roku 2018/2019, rozloučení s dětmi s přáním hezkých prázdnin, odměny