Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Přehled hlavních akcí a soutěží v roce 2019/20

1. orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou

2. turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Záskalí, Haratina, Jirkov

3. práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad – březen)

4. podzimní tvoření ve SVČ Mozaika, frotáž listů, tisk bramborou, podzimní výrobky ze šustí aj…

5. „Přátelství očima dětí“ – seznamovací hry, symboly kamarádství a přátelství, didaktické hry

6. „Jablíčkový týden“ – zpracování jablek, vaříme čaj, odšťavňujeme, zdravá svačinka z jablek a mrkve

7. „Výstavka hub“ – zajímavosti z houbového lesa, výstavka hub, kresba a soutěž v poznávání hub

8. „Indiánské léto v knihovně“ – akce ve spolupráci s MěLK, beseda na dané téma, kde žili, co lovili atd.

9. „Indiánské léto v knihovně“ – výroba závěsné dekorace – lapače snů, četba příběhů ze života indiánů

10. „Můj zvířecí kamarád“ – motivační básničky, můj dárek pro kamaráda, koláž zvířat, modelové situace

11. „Mezinárodní den zvířat“ – vycházka a prohlídka zvířecí farmy na Hrubé Horce, donáška krmení pro zvířata

12. „Děti na startu“ – zapojení do projektu Jany Boučkové, autorkou a lektorkou, cvičení s dětmi v městské hale

13. „Výstava exotického ptactva v KC Golf v Semilech“ – výlet spojený s prohlídkou ptactva a bonsají, tombola

14. „Podzim v lese“ – hry na vítr, frotáž kůry stromů, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření s přírodninami

15. „Lesní zvířata“ – les jako ekosystém, poznávání lesní zvěře, hry, soutěže, řešení modelových situací

16. „Den stromů“ – výroba klíčů k zamykání lesa, básničky a praktické úkoly, frotáž kůry, soutěže a hry v lese

17. „Myslíme na lesní zvěř“ – podzimní sběr žaludů a kaštanů v okolí Hrubé Horky a Jirkova

18. „Světový den výživy“ – zdravý životní styl, kreativní činnosti, výroba 4 druhů pomazánek, ochutnávka

19. „Zamykáme les“ – společná hra v okolí Šibeňáku, plnění úkolů, vyrobenými klíči zamykáme les, poklad v cíli

20. „Rej masek“ – návštěva výstavy v Městské galerii V. Rady, prohlídka masek a maškarních kostýmů, rébusy

21. „Kde přezimují zvířátka“ – dramatizace pohádek, jak se děti cítí ve zvířecí podobě, výtvarné hrátky

22. „Dračí týden“ – draci v různých podobách, písně, hry a soutěže, omalovánky, pouštění draků na Chřibech

23. „Indiánský týden“ – kultura, zbraně, obydlí indiánů, výroba čelenky náčelníka, střelba z luku na terč

24. „Ryby a rybaření – soutěže, hry, praktické úkoly, ukázky rybolovu z DVD Jakuba Vágnera, rybářské vybavení

25. „Štědrý večer byl, je a bude“ – prohlídka výstavy na Radnici, výroba přáníček pro seniory do domova v ŽB

26. „Advent je za dveřmi“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky Adventu

27. „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika

28. „Každý z nás je pro někoho Andělem“ – výroba závěsných andílků, umět pomoci a pohladit, modlitba

29. „S čerty nejsou žerty“ – herna se mění v peklíčko, zábavné odpoledne, soutěže, hry, čertovská nadílka

30. „Mikulášské sportovní odpoledne“ – sportovní šestiboj v městské hale, akce s Janou Boučkovou, diplomy

31. „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky nejbližším

32. „Staročeské Vánoce – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba herny, chodby

33. „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, tvořivá dílna, výroba voňavého pytlíčku, nákup drobných dárků

34. „Pečeme vánoční perníčky“ – válení těsta, vykrajování tvarů, zdobení bílkovou polevou, ochutnávka

35. „Vánoce se zvířátky“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce, přání obyvatelům lesa

36. tradiční vánoční výšlap na Kozákov

37. „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev …)

38. „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky, hudební ukázky

39. „Naši ptáci na krmítku“ – týdenní projekt, práce s atlasem, výstavka ptáků, soutěže, praktické činnosti

40. „Ptáci na krmítku“ – hudebně pohybové hry, velká ornitologická soutěž, kreativní činnosti s výstavou

41. „Výstava k založení divadelního spolku“ – prohlídka expozice divadelního spolku J. K. Tyla, kvízy a soutěže

42. „Lidská kostra a naše zdraví“ – týdenní projekt, vědomostní soutěže, kreativní činnosti s lidskou kostrou

43. pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, seno, ovesné vločky, mrkev, jablka)

44. turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku

45. „Pexesový král, královna“ – celodružinový turnaj v pexesu, odměny, diplomy

46. „Stopovaná s medvídkem PÚ“ – akce ve spolupráci s MěLK a paní Lenkou Hřibovou v nové knihovně

47. „Masopustní odpoledne“ – akce ve spolupráci se SVČ Mozaika, hry, soutěže, výroba masek, ochutnávka

48. „Brody v Brodě“ – výstava dávných fotografií a historických fotoaparátů na Radnici v Železném Brodě

49. „Hrajeme si s pohádkou“ – tvořivá dramatika s pohádkou „O pejskovi a kočičce“, kreativní činnosti

50. „Hrajeme si s pohádkou“ – praktické činnosti, nepečený dort si děti samy připravily, ochutnávka dortu


                                                                 Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny