Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.inloks-sz@aloksi
Novinky na e-mail:
Novinky na e-mail:

Výchovný poradce


Výchovný poradce : Mgr. Jindřich Bernt

Konzultační schůzku je možné domluvit též individuálně telefonicky nebo emailem zc.inloks-sz@tnrebi

Úkoly výchovného poradce

-   pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků

-  spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy

-  zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, Compitum, policie ČR)

-  spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků  v PPP nebo SPC

-  podílí se na zpracování  individuálního plánu pro integrované žáky

-  sleduje nadané žáky

-  věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním

-  provádí metodickou a informační činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče

-  zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky